Ledig stilling

Utlendingsdirektoratet

Seniorrådgiver med ansvar for sivilt samfunn

Offentlig forvaltning

Mottak og returprosessen i UDI er ansvarlig for å gi alle som søker om beskyttelse et botilbud og økonomiske ytelser. Vi drifter ikke mottakene selv, men inngår avtaler med ulike leverandører om drift av mottak. Målsetningen med mottaksoppholdet er i tillegg til å gi søkerne et bosted, å forberede beboerne på et liv i Norge eller en retur tilbake til hjemlandet. UDI er også opptatt av å gi alle beboere forutsetninger for å kunne leve et selvstendig og meningsfullt liv.

UDI avhengig av å ha et godt samarbeid med ulike frivillige aktører for å oppfylle overnevnte målsetninger. Vi har nå ledig en midlertidig stilling som seniorrådgiver med ansvar for sivilt samfunn. Stillingen har varighet ut 2023, med mulighet for forlengelse. Din personaltilknytning er til Mottaksfaglig enhet. 

Vi søker etter deg som har god forståelse for både statlig sektor og sivilt samfunn og hvordan disse kan samarbeide på en god måte. Dersom du anser deg selv som kreativ, strukturert og flink til å snakke med folk kan du være akkurat den personen vi er ute etter.

Arbeidsoppgaver:

 • Sikre et godt samarbeid mellom sivilt samfunn og UDI gjennom å:
  • identifisere nye samarbeidsområder og samarbeidsformer på bakgrunn av rammer og behov
  • sikre god dialog mellom UDI og frivillige organisasjoner
  • opprettholde strategi og avtaler som regulerer samarbeidet mellom UDI og frivillige organisasjoner
  • arrangere og lede møter i regi av UDI
 • Bidra til at samarbeidet med frivillige organisasjoner er godt koordinert internt i UDI
 • Svare på spørsmål, høringer og utredninger fra departement, andre direktorat, frivillige organisasjoner eller andre
 • Bistå på andre områder i Mottak- og returprosessen når det er behov  

Vi er opptatt av læring og kontinuerlig forbedring for å sørge for god økonomiforvaltning, internkontroll og gode tjenester til brukerne våre. Det er viktig for oss at du bidrar i videreutviklingen av tjenestene våre.

Kvalifikasjoner:

Du må ha:

 • høyere utdanning på minimum bachelornivå, gjerne en master/ hovedfag innen samfunnsvitenskap eller humaniora
 • god kjennskap til offentlig forvaltning og frivillige organisasjoner
 • kunnskap om asylsøkeres behov
 • erfaring med analyse-, utredning- og regelverksarbeid 
 • gode digitale ferdigheter
 • svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Det er ønskelig at du har:

 • arbeidet i en frivillig organisasjon
 • kjennskap til brukerrettet arbeid
 • kunnskap om og erfaring med beredskapsarbeid  
 • erfaring med systematisk forbedringsarbeid, gjerne smidig arbeidsmetodikk.

Attester/vitnemål må lastes opp i Webcruiter og legges ved søknaden. For at vi skal kunne vurdere om du er kvalifisert  til stillingen må du hente opp vedlegg fra vitnemålsportalen i søknadsprosessen i Webcruiter. Ved utdanning fra utlandet må du legge ved godkjenning fra Nokut.

Personlige egenskaper:

 • Du identifiserer deg med UDIs verdier; Menneskeverd, profesjonalitet og helhet
 • Du er en lagspiller som har svært gode samarbeidsevner og er dyktig på å bygge relasjoner   
 • Du er analytisk, strukturert og god til å prioritere 
 • Du er selvstendig, løsningsorientert og ser ting i sammenheng  
 • Du er god til å formidle fag og komplekse problemstillinger på en lettfattelig måte   
 • Du har stor arbeidskapasitet og trives med å håndtere mange arbeidsoppgaver parallelt 
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø  

Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet. 

Vi tilbyr:

 • Vi har varierte, utfordrende og arbeidsoppgaver med store utviklingsmuligheter i en virksomhet med et av Norges viktigste samfunnsoppdrag. 
 • Vi er en organisasjon preget av høy faglig kompetanse, stort engasjement og dyktige medarbeidere.
 • Vi er en innovativ virksomhet som legger stor vekt på å utvikle og forbedre alle saksprosessene vi har, gjennom betydelig medarbeiderinvolvering
 • Vi holder til i nye fine lokaler på Helsfyr, og tilbyr gode arbeidsbetingelser som fleksitid, mobil arbeidsplass, trening i arbeidstiden og sosiale møteplasser

Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364) i lønnsspennet kr 600 000 – 730 000 brutto pr. år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. To prosent av lønnen blir trukket til Statens pensjonskasse og sikrer deg gode ordninger for pensjon, lån og forsikring.

Du er velkommen!
Utlendingsdirektoratet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, «hull i CV», nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.   

I samsvar med offentleglova kan en søker bli offentliggjort selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet.