Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Seniorrådgiver – internasjonalt arbeid e-helse

Vil du jobbe med internasjonale utviklingstrekk innen e-helse? Vi søker deg som har erfaring fra strategiarbeid og brenner for digitalisering, til å styrke arbeidet med nasjonal e-helsestrategi og kunnskapsgrunnlag innen internasjonal e-helseutvikling.

Direktoratet for e-helse skal sørge for nasjonal styring og koordinering i helse- og omsorgssektoren for å understøtte effektive og sammenhengende helse- og omsorgstjenester. Vi skal tilrettelegge for en helhetlig og forutsigbar e-helseutvikling. Visjonen vår er å skape et enklere Helse-Norge.

Den nasjonale e-helsestrategien er utarbeidet sammen med sektor, og det er etablert en strategiprosess som ivaretar forvaltning av denne. Strategiprosessen har som mål å legge til rette for at aktørene på e-helseområdet føler felles eierskap til strategien, og at de opplever den som relevant, oppdatert og virkningsfull for sin virksomhet.

Som vår medarbeider innen internasjonalt arbeid,  vil du inngå i en avdeling med ansvar for å utvikle kunnskapsgrunnlag, gjennomføre gap-analyser, og tilrettelegge for gode beslutningsprosesser i den nasjonale styringsmodellen for e-helse. Du vil hovedsakelig jobbe med internasjonal status og relasjoner internt og eksternt. Du vil også bidra til å formidle strategi og planer muntlig og skriftlig og på denne måten stimulere til en inkluderende og levende offentlig debatt rundt e-helseutviklingen nasjonalt.

Stillingen er et engasjement med varighet på inntil 2 år, med mulighet for forlengelse, og er for tiden plassert i Avdeling Innsikt og innovasjon, Divisjon strategi og portefølje. Divisjonen skal være en premissgiver på e-helseområdet og sikre en forutsigbar IKT-utvikling gjennom strategisk styring. Vi har ansvar for nasjonale e-helsestrategier og handlingsplaner, videreutvikling av nasjonale styringsstrukturer, utredningsoppdrag, tverrsektorielt, internasjonalt samarbeid og nasjonal porteføljestyring.

 

Arbeidsoppgaver

Dine sentrale arbeidsoppgaver vil være å

 • delta på internasjonale arenaer og initiativ, som påvirker utviklingen av e-helse i helse- og omsorgstjenesten
 • bidra til utarbeidelse av trend- og utviklingsrapporter og etablering av nøkkelindikatorer som viser
 • status på internasjonal digitalisering innen helse- og omsorgssektoren i andre land.
 • bidra til å utvikle relevante og oppdaterte strategiske tiltak og kommunikasjon knyttet til strategien, og forankre disse blant sentrale beslutningstakere
 • kunne delta i større program og initiativ i direktoratet
Kvalifikasjoner

Du må ha

 • høyere relevant utdanning fra høgskole eller universitet på minimum masternivå, fortrinnsvis som statsviter eller samfunnsviter. Lang og svært relevant arbeidserfaring kan i noen tilfeller kompensere for kravet om høyere utdanning.
 • minimum 5 års arbeidsrelevant erfaring fra strategiarbeid og god faglig innsikt innenfor digital samhandling
 • arbeidserfaring fra internasjonalt arbeid med tilknytning til helse og/eller e-helse og EU/EØS
 • dokumentert erfaring og resultater fra endrings- og fornyingsarbeid
 • gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig

 

Vi ønsker også at du har

 • erfaring med å utarbeide strategiske notater med både tall og tekst, samt gjøre disse tilgjengelig gjennom god kommunikasjon og godt presentasjonsmateriale
 • offentlig erfaring, kjennskap til styringsmodeller
 • god forståelse for teknologi og endringsprosesser knyttet til teknologiutvikling kjennskap til helse- og omsorgssektorens organisering og innhold
 • innsikt i status for fagfeltet e-helse i Norge og internasjonalt
 • erfaring som prosjektleder eller prosjektmedarbeider i komplekse prosjekter
Personlige egenskaper
Vi ser etter deg som har evne til å samarbeide, kommunisere og bygge relasjoner med både interne og eksterne samarbeidsaktører og på tvers av fagområder. Det er viktig at du evner å jobbe godt både selvstendig og som en del av et team, samt tenke helhetlig og løsningsorientert. 

Vi tilbyr
 • 1364 Seniorrådgiver med årslønn som tilsvarer kr 704 900 – 934 800 (lønnstrinn 75 – 85), avhengig av søkerens kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte kandidater, kan høyere lønn vurderes.
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • gode seniorordninger fra 62 år
 • fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • moderne lokaler sentralt på Skøyen

I Direktoratet for e-helse får du kolleger som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende. Vi tilbyr deg et faglig sterkt, dynamisk og hyggelig miljø med høye ambisjoner. Du vil jobbe i team med dyktige og engasjerte medarbeidere og være med på å påvirke fremtidens e-helseløsninger.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold og vi ønsker alle kvalifiserte kandidater velkommen til å søke, uansett alder, kjønn, arbeids -og livserfaring, hull i CV-en, seksuell legning, etnisk bakgrunn eller funksjonsevne. Direktoratet for e-helse ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5 prosent av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Anonymiserte opplysninger om søkerne kan bli brukt til statistikkformål.  

 

Har du noen spørsmål om stillingen?
Link International Norge AS bistår oss i denne rekrutteringsprosessen. Dersom du har spørsmål til denne stillingen er du velkommen til å kontakte rekrutteringsrådgiver Sverre Bragstad på tlf. 906 59 283 eller Yvonne Berg på tlf. 414 17 017.

Du er også velkommen til å kontakte avdelingsdirektør i Direktoratet for e-helse; Robert Nystuen på tlf. 917 16 585.

 

Søk stillingen her: SØKNAD