Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Seniorrådgiver – forskning og innovasjon

Vil du bidra til å nå sentrale helse- og omsorgspolitiske mål og legge til rette for forskning og innovasjon, som bidrar til utvikling og innføring av nye og bedre løsninger for helse- og omsorgssektoren? Vi søker deg som har erfaring med forretningsmodeller og økonomi, til å styrke kunnskapsgrunnlaget innen forskning og innovasjon i arbeidet med nasjonal e-helsestrategi og strategisk handlingsplan.

Direktoratet for e-helse skal sørge for nasjonal styring og koordinering i helse- og omsorgssektoren for å understøtte effektive og sammenhengende helse- og omsorgstjenester. Vi skal tilrettelegge for en helhetlig og forutsigbar e-helseutvikling. Visjonen vår er å skape et enklere Helse-Norge.

Den nasjonale e-helsestrategien er utarbeidet sammen med sektor, og det er etablert en strategiprosess som ivaretar forvaltning av denne. Strategiprosessen har som mål å legge til rette for at aktørene på e-helseområdet føler felles eierskap til strategien, og at de opplever den som relevant, oppdatert og virkningsfull for sin virksomhet.

Som vår medarbeider innen forskning og innovasjon, vil du inngå i en avdeling med ansvar for å utvikle kunnskapsgrunnlag, gjennomføre gap-analyser, og tilrettelegge for gode beslutningsprosesser i den nasjonale styringsmodellen for e-helse. Du vil også bidra til å formidle strategi og planer muntlig og skriftlig og på denne måten stimulere til en inkluderende og levende offentlig debatt rundt e-helseutviklingen nasjonalt.

Stillingen er et engasjement med varighet på inntil 1 år, med mulighet for forlengelse, og er for tiden plassert i Avdeling Innsikt og innovasjon, Divisjon strategi og portefølje. Divisjonen skal være en premissgiver på e-helseområdet og sikre en forutsigbar IKT-utvikling gjennom strategisk styring. Vi har ansvar for nasjonale e-helsestrategier og handlingsplaner, videreutvikling av nasjonale styringsstrukturer, utredningsoppdrag, tverrsektorielt, internasjonalt samarbeid og nasjonal porteføljestyring.

 

Arbeidsoppgaver

Dine sentrale arbeidsoppgaver vil være å

 • sikre at nasjonale kunnskapsmiljøer for innovasjon og forskning er godt koblet til avdelingen og Direktoratet for e-helse, på strategisk og taktisk nivå
 • bidra til at avdelingen har god kompetanse og kunnskapsgrunnlag innen forskningsbasert strategisk innovasjon og utvikling innen e-helse
 • bidra til å sikre god innsikt i utviklingstrekk innen nasjonale og internasjonale forretningsmodeller for økosystem innen e-helse og teknologiske-plattformer
 • bidra til at markedet i størst mulig grad benyttes til utvikling av nye tjenester og løsninger
 • bidra i utvikling av relevante og oppdaterte strategiske tiltak og kommunikasjon knyttet til strategien og forankre disse blant sentrale beslutningstakere
 • kunne delta i større program og initiativ i direktoratet

 

Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen.

Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som er faglig dyktig og som praktiserer åpenhet og samarbeid. Du må ha

 • høyere relevant utdanning fra høgskole eller universitet på nivå PHD innenfor økonomi, forretningsutvikling eller helse/e-helse
 • minimum 8 års relevant arbeidserfaring innen forskning og innovasjon
 • ekspertkompetanse innen forretningsmodeller og økonomi
 • gode kommunikasjonsevner  på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig

Vi ønsker også at du har

 • erfaring med å utarbeide strategiske notater med både tall og tekst, samt gjøre disse tilgjengelig gjennom god kommunikasjon og godt presentasjonsmateriale
 • erfaring med forskningsdrevet innovasjon
 • god forståelse for teknologi og endringsprosesser knyttet til teknologiutvikling
 • kunnskap om offentlig forvaltning
 • kjennskap til helse- og omsorgssektorens organisering og innhold
 • innsikt i status for fagfeltet e-helse i Norge og internasjonalt
 • erfaring som prosjektleder eller prosjektmedarbeider i komplekse prosjekter
 
Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som har evne til å samarbeide, kommunisere og bygge relasjoner med både interne og eksterne samarbeidsaktører og på tvers av fagområder. Det er viktig at du kan jobbe godt både selvstendig og som en del av et team, samt tenke helhetlig og løsningsorientert. 

Vi tilbyr
 • stilling som 1364 Seniorrådgiver med årslønn som tilsvarer kr 704 900 – 934 800 (lønnstrinn 75 – 85), avhengig av søkerens kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte kandidater, kan høyere lønn vurderes.
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • gode seniorordninger fra 62 år
 • fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • moderne lokaler sentralt på Skøyen

 

I Direktoratet for e-helse får du kolleger som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende. Vi tilbyr deg et faglig sterkt, dynamisk og hyggelig miljø med høye ambisjoner. Du vil jobbe i team med dyktige og engasjerte medarbeidere og være med på å påvirke fremtidens e-helseløsninger.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold og vi ønsker alle kvalifiserte kandidater velkommen til å søke, uansett alder, kjønn, arbeids -og livserfaring, hull i CV-en, seksuell legning, etnisk bakgrunn eller funksjonsevne. Direktoratet for e-helse ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5 prosent av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Anonymiserte opplysninger om søkerne kan bli brukt til statistikkformål.  

 

Har du noen spørsmål om stillingen?
Link International Norge AS bistår oss i denne rekrutteringsprosessen. Dersom du har spørsmål til denne stillingen er du velkommen til å kontakte rekrutteringsrådgiver Sverre Bragstad på tlf. 906 59 283 eller Yvonne Berg på tlf. 414 17 017.

Du er også velkommen til å kontakte avdelingsdirektør i Direktoratet for e-helse; Robert Nystuen på tlf. 917 16 585.

 

Søk stillingen her: SØKNAD