Detaljer


Seniorrådgiver (analytiker)

Vil du jobbe med analyse på et viktig samfunnsområde i et sterkt fagmiljø med gode kollegaer? Da er dette jobben for deg!

Analyseseksjonen i IMDi leter etter to nye seniorrådgivere. Vi ser etter deg som har et analytisk hode og solid kompetanse innen utrednings- og analysearbeid.

Hos oss lager og formidler du kunnskap av nytte for praktikere og politikere på integreringsfeltet. Du bidrar til at alle på integreringsfeltet har et godt kunnskapsgrunnlag for å fatte beslutninger og videreutvikle sine tjenester og ordninger. Du sørger også for at vi ligger i forkant av utviklingen.

I disse stillingene får du ansvar for å ta initiativ til, planlegge og gjennomføre FoU-prosjekter, både i regi av IMDi selv og sammen med eksterne forskningsmiljøer. Enklere saksbehandlingsoppgaver er også en del av arbeidshverdagen i offentlig sektor.

Du får ti kompetente, erfarne og hyggelige kolleger. Vi er positive og løsningsorienterte, men også glad i en god diskusjon. Vi setter pris på at du stiller spørsmål og ser ting med nye øyne. IMDi er en mangfoldig arbeidsplass, både i bakgrunn, erfaringer og livsfaser. Arbeidssted blir sentralt i Oslo

Arbeidsoppgaver:

 • Gjennomføre utredninger for IMDi, herunder planlegging, datainnsamling, analyse og formidling. Du kan for eksempel gjøre overordnede analyser av integreringsfeltet, kvantitative analyser av vår registerstatistikk eller våre spørreundersøkelser. Vi leverer også kunnskapsoppsummeringer på ulike fagfelt, og gjennomfører analyser av hva som er god praksis.
 • Systematisk videreutvikling av IMDis utrednings- og analysearbeid.
 • Følge opp leveranser fra eksterne forskningsmiljø. Dette inkluderer også kvalitetssikring og sammenstilling av ny kunnskap med det eksisterende kunnskapsgrunnlaget, og trekke konklusjoner og fremme anbefalinger på bakgrunn av forskningen.
 • Delta i ulike eksterne nettverk og arbeidsgrupper på analyse-, integrerings- og velferdsfeltet.

Kvalifikasjoner:

Du må ha 

 • Utdannelse på mastergradsnivå eller høyere. Utdannelsen er fortrinnsvis i et samfunnsvitenskapelig eller relatert fag, der metodefag inngår i den avlagte graden.
 • Dokumenterbar høy kompetanse innenfor utredninger og analysearbeid.
 • Kompetanse i bruk av samfunnsvitenskapelige metoder, herunder god kompetanse i kvantitative metoder, vil bli vektlagt.
 • Høy kompetanse innenfor forskningsformidling.
 • Svært god Excel-kompetanse.
 • God kompetanse på kvantitative metoder.
 • Svært god skriftlig formuleringsevne.

Det er en fordel med 

 • Kjennskap til andre analyseverktøy. IMDi benytter SPSS og R.
 • Kjennskap til eller erfaring med det integreringsfaglige feltet i bred forstand. Dette kan være relatert til innvandring og integrering, velferd eller kunnskaps- og utdanningsområdet.

Personlige egenskaper:

 • Initiativrik, selvstendig og strukturert, tar tak i oppgaver og driver prosesser fremover på egenhånd.
 • Analytisk og med god tallforståelse
 • God til å kommunisere på en forståelig og tydelig måte, også med dem som ikke kjenner fagområdet ditt.
 • God på å gi og få tilbakemeldinger.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Lønn i henhold til statens regulativ som seniorrådgiver, stillingskode 1364. IMDi tilbyr lønn fra kr. 550 000 til kr. 650 000. Lønn fastsettes etter en helhetsvurdering av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn eller stillingskode vurderes.
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet til å trene i arbeidstiden
 • IMDi har avtale om inkluderende arbeidsliv (IA)
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Godt faglig og flerkulturelt arbeidsmiljø