Seniorrådgiver

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet - IMDi

Offentlige tjenester og forvaltning

IMDi er et fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet, med
ansvar for iverksetting av regjeringens integreringspolitikk.

I Avdeling direktørens sekretariat er det nå en ledig stilling som seniorrådgiver. Avdelingen inngår i Divisjon virksomhetsstyring, som også rommer IMDis digitaliseringsportefølje og HR. Samtidig har vi kontaktflater på tvers av direktoratet i en rekke av arbeidsoppgavene. 
Direktørens sekretariat tilrettelegger for god virksomhetsstyring og styringsdialog med departementet. Vi jobber med å omsette mål og strategier fra departementet til planer som virksomheten kan styre etter, leder arbeidet med årsrapportering og mer generelt bidrar vi med saksforberedelse og styringsstøtte til direktøren.

Arbeidsoppgaver:

I avdelingen vil du kunne bidra inn i alle arbeidsoppgavene:

 • Koordinering av arbeidet med virksomhetsplanlegging, risikovurderinger, strategisk budsjettering, internkontroll mv  
 • Koordinering av styringsdialogen med eierdepartementet, herunder rapportering
 • Bruk og utvikling av styringsinformasjon
 • Div. saksforberedelser til direktøren, herunder tilrettelegging for ledermøter, ledersamlinger mv
  Oppgaver vil kunne variere over tid. 

Kvalifikasjoner:

Må-krav:

 • Relevant høyere utdanning på masternivå. Utdanning på bachelornivå kombinert med relevant erfaring kan også vurderes.
 • Svært god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk.
 • Erfaring med virksomhetsstyring fra offentlig forvaltning, herunder planarbeid og rapportering.
 • God statistikkforståelse

Fordelskrav:

 •  Erfaring innen bruk og utvikling av styringsinformasjon, herunder statistikk
 • kommunikasjonsfaglig bakgrunn

Personlige egenskaper:

 • Du må trives med å koordinere prosesser og systematisere informasjon
 • Du jobber strukturert og nøyaktig
 • Du har evne til å se helhet og tenke strategisk
 • Du er omgjengelig, fleksibel og løsningsorientert
 • Du jobber selvstendig og takler en tidvis hektisk arbeidshverdag.

Vi tilbyr:

 • Lønn i henhold til statens regulativ som seniorrådgiver (535.000 - 643.000) Høyere lønn kan vurderes for spesielt godt kvalifiserte.
 • Fleksibel arbeidstid
 • IMDi er en inkluderende arbeidslivsvirksomhet (IA)
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Godt faglig og flerkulturelt arbeidsmiljø 
 • Sentralt beliggende arbeidssted i Oslo med treningsrom, garderobe og innendørs sykkelparkering i bygget