Detaljer


Seniorrådgiver

Seniorrådgiver Forskningsadministrativ avdeling (FA)

Handelshøyskolen BI er en ledende europeisk handelshøyskole, med over 400 faglige ansatte som forsker og underviser blant annet i organisasjon og ledelse, finansiell økonomi, samfunnsøkonomi, strategi, markedsføring, data science og forretningsutvikling. BIs Forskningsadministrative avdeling (FA) har ansvar for strategiske og administrative oppgaver innen forskning. Avdelingen er i Fag- og forskningslinjen, og rapporterer til prorektor for Forskning- og fagressurser.

EU og rammeprogrammet Horizon Europe og Forskningsrådets forskningsprogrammer er et særskilt satsningsområde for BI. Sentrale oppgaver for avdelingen er å heve kompetansen og aktiviteten innenfor våre satsningsområder. I tillegg følger avdelingen opp BIs institusjonelle og internasjonale samarbeidspartnere, avtaleverk samt styrke BIs forskningsinfrastruktur. BI søker nå etter en kandidat med bred kompetanse og erfaring innen disse områdene. 

Stillingen vil rapportere til leder for Forskningsadministrative avdeling (FA).

Mål og ansvarsområder:

 • Være pådriver, rådgiver og administrativ støtte for faglige i identifisering av eksterne finansieringsmuligheter, nasjonalt og internasjonalt
 • Kvalitetssikre, rådgi og støtte faglige i søknadsskriving av forskningssøknader, nasjonalt og internasjonalt
 • Bistå i utforming av kontraktsforhandlinger og oppstartsfasen for nye eksternfinansierte forskningsprosjekter
 • Koordinering av større forskningsprosjekter
 • Utvikle tjenester og forbedring av arbeidsprosesser knyttet både til søknads-, tilslags- og gjennomføringsfasen
 • Øvrige forskningsadministrative oppgaver vil tillegges stillingen

Kvalifikasjonskrav:

 • Master of Science-grad, fortrinnsvis innenfor sentrale fagområder ved Handelshøyskolen BI
 • Erfaring med administrativ oppfølging av forskningsprosjekter, herunder avtaleverk mellom samarbeidspartnere, budsjett og regnskap.
 • God kjennskap til relevante policy og lovverk, herunder personvern i forskning
 • Interesse og kunnskap om nasjonal og internasjonal forskningspolitikk
 • Høy arbeidskapasitet, evne til å ta initiativ og jobbe selvstendig
 • Solid gjennomføringsevne
 • Erfaring fra forskningsfinansierende organisasjon vil være en fordel.
 • Solide språklige ferdigheter i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig.
 • Utstrakt kunnskap om nasjonale og internasjonale forskningsfinansieringssystemer og erfaring med søknadsprosesser
 • Erfaring med forskningssamarbeid mellom UH-sektor og næringsliv og offentlig sektor

Vi tilbyr:

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Mulighet for deltagelse på BIs kurs og studier.
 • Spennende jobb i et aktivt og interessant fagmiljø med stor samfunnsmessig betydning
 • Lønn etter kvalifikasjoner og gode ordninger for pensjon, lån og forsikring
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • På Handelshøyskolen BI får du kolleger som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. 

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingssjef Anne E. Hagberg

 
Registrer deg på Karriere.no
 • Karriere Jobbmatch
 • Bedrifter ser relevante kandidater
 • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
 • Du velger selv din synlighet
 • Over 90.000 registrerte kandidater