Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Seniorrådgiver – utredning

Er du en engasjert prosjektleder eller utreder som vil arbeide strategisk med digitalisering i helsesektoren?

Direktoratet for e-helse skal styrke digitaliseringen i helse- og omsorgssektoren for å understøtte effektive og sammenhengende helse- og omsorgstjenester. Direktoratet skal legge til rette for nasjonal samordning og en helhetlig og forutsigbar e-helseutvikling. Visjonen vår er å skape et enklere Helse-Norge.

Vi søker nå en erfaren prosjektleder eller rådgiver til å styrke arbeidet med utredninger og prosjekter innen digital transformasjon av helse- og omsorgssektoren. 

Direktoratet har ansvar for en rekke tidlig fase utredninger og konseptvalgutredninger innen e-helse feltet og digitalisering av offentlig sektor. Eksempler på slike utredninger kan være kunstig intelligens, medisinsk avstandsoppfølging, helsedata, felles kommunal journal m.m. Utredningene utarbeides ofte i samarbeid med andre fagmiljøer i direktoratet og med aktører i sektoren.  Utredningene skal følge utredningsinstruksen og gjennomføres i henhold til vår prosjektmetodikk.

Som seniorrådgiver utredning , vil du  bidra til å styrke digitaliseringen i helse- og omsorgssektoren, slik at de helsepolitiske målene nås. Du må derfor ha strategisk kompetanse og god faglig innsikt innenfor digital samhandling. Du vil både lede og bidra med dine fagvurderinger i våre utredningsoppdrag. Du kommer til å ha et utstrakt samarbeid med andre interne og eksterne miljøer. Videre vil du arbeide for å sikre at behov fra helse- og omsorgstjenesten blir ivaretatt i en helhetlig tilnærming i utredningene. Det er også ønskelig at du kan bidra til at direktoratet følger med på og deltar aktivt innen digitalisering på tvers av offentlig sektor i tråd med ny digitaliseringsstrategi.

Stillingen er fast og er for tiden plassert i Avdeling utredning i Divisjon strategi og portefølje. Divisjonen skal være en premissgiver på e-helseområdet og sikre en forutsigbar IKT-utvikling gjennom strategisk styring. Vi har ansvar for nasjonale e-helsestrategier og handlingsplaner, videreutvikling av nasjonale styringsstrukturer, utredningsoppdrag, tverrsektorielt, internasjonalt samarbeid og nasjonal porteføljestyring. 

 

Arbeidsoppgaver

Dine sentrale arbeidsoppgaver vil være å

 • gjennomføre og evt. lede utredningsoppdrag
 • bidra til tett samarbeid om oppdrag med andre fagmiljøer internt og med andre aktører i helse- og omsorgssektoren
 • sørge for god forankring i sektoren
 • følge med på trender, nye helsepolitiske mål og nytt kunnskapsgrunnlag
 • bidra til videreutvikling av vårt tverrsektorielle samarbeid om digitalisering av offentlig sektor, herunder samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet og andre sektorer
 • kunne lede eller bidra i andre initiativ og program i direktoratet

 

Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner

Du må ha

 • relevant høyere utdanning fra på minimum mastergradsnivå, fortrinnsvis innen teknologi/IKT, helseinformatikk eller statsvitenskap. Lang og svært relevant arbeidserfaring kan i noen tilfeller kompensere for kravet om masterutdannelse.
 • minimum 5 års relevant arbeidserfaring med dokumenterte resultater, fortrinnsvis fra prosjektledelse og/eller utredning innen digitalisering
 • erfaring fra strategiarbeid og god faglig innsikt innenfor digital samhandling
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Vi ønsker også at du har

 • erfaring med strategiske notater, rapporter, utredninger og konseptutredninger innen digital transformasjon, gjerne innen offentlig sektor eller helsesektoren
 • erfaring med ledelse av utredningsoppdragerfaring som prosjektleder eller prosjektmedarbeider i komplekse digitaliseringsprosjekter
 • erfaring med Utredningsinstruksen (DFØ) og KS-ordningen
 • erfaring med Prosjektveiviseren (Difi)
 • erfaring fra endrings- og fornyingsarbeid
 • forståelse for IKT og digital transformasjon
 • kunnskap om helse- og omsorgssektoren
 • innsikt i status på fagfeltet e-helse i Norge
 • kunnskap om offentlig forvaltning
 • erfaring fra offentlig sektor eller helse- og omsorgssektoren, alternativt som konsulent mot offentlig sektor 
 
Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som tar ansvar og har evne til å lede, formidle og forankre vårt arbeid overfor ulike målgrupper. Du må være god på å samarbeide og bygge relasjoner med både interne og eksterne aktører på tvers av fagområder.

For å lykkes i stillingen,  er det viktig at du har evne til å  jobbe godt både selvstendig og som en del av et team, samt tenke helhetlig og løsningsorientert. Du må være initiativrik, strukturert, strategisk og analytisk og ha stor gjennomføringsevne. 

Vi tilbyr
 • stilling som 1364 Seniorrådgiver med årslønn som tilsvarer kr 704 900– 934 800 (lønnstrinn 75 – 85), avhengig av søkerens kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte kandidater, kan høyere lønn vurderes.
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • gode seniorordninger fra 62 år
 • fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • moderne lokaler sentralt på Skøyen

I Direktoratet for e-helse får du kolleger som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende. Vi tilbyr deg et faglig sterkt, dynamisk og hyggelig miljø med høye ambisjoner. Du vil jobbe i team med dyktige og engasjerte medarbeidere og være med på å påvirke fremtidens e-helseløsninger. 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold og vi ønsker alle kvalifiserte kandidater velkommen til å søke, uansett alder, kjønn, arbeids -og livserfaring, hull i CV-en, seksuell legning, etnisk bakgrunn eller funksjonsevne. Direktoratet for e-helse ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5 prosent av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Anonymiserte opplysninger om søkerne kan bli brukt til statistikkformål.  

 

Har du noen spørsmål om stillingen?

Link International Norge AS bistår oss i denne rekrutteringsprosessen. Dersom du har spørsmål til denne stillingen er du velkommen til å kontakte rekrutteringsrådgiver Sverre Bragstad på tlf. 906 59 283 eller Yvonne Berg på tlf. 414 17 017.

Du er også velkommen til å kontakte avdelingsdirektør i Direktoratet for e-helse; Norunn E. Saure på tlf. 913 22 312.

 

Søk jobben her; SØKNAD