Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Seniorrådgiver - Porteføljeansvarlig e-helse

Har du erfaring som porteføljeansvarlig eller prosjekt-/programleder og ønsker å bidra til å realisere digitaliseringen av helse- og omsorgssektoren i Norge? Vi videreutvikler vår porteføljefunksjon og søker en porteføljeansvarlig som vil være med på denne reisen.

Direktoratet for e-helse skal styrke digitaliseringen i helse- og omsorgssektoren for å understøtte effektive og sammenhengende helse- og omsorgstjenester. Direktoratet skal legge til rette for nasjonal samordning og en helhetlig og forutsigbar e-helseutvikling. Visjonen vår er å skape et enklere Helse-Norge.


Vi videreutvikler vår porteføljefunksjon og søker deg som har erfaring som porteføljeansvarlig eller senior prosjekt-/programleder. Du må ha god faglig innsikt i program- og prosjektmetodikk, og ønske om å bidra til å styrke digitaliseringen i helse- og omsorgssektoren, slik at de helsepolitiske målene nås. Videre er du en god relasjonsbygger med evne til å samarbeide og kommunisere med både interne og eksterne aktører.


Stillingen er fast og for tiden plassert i Avdeling portefølje- og områdestyring. Avdeling portefølje- og områdestyring har ansvar for oversikt og oppfølging av digitaliseringstiltak i helse- og omsorgssektoren med nasjonal betydning. Vi har en rådgivende rolle  for Helse- og omsorgsdepartementet og sektoren for øvrig, i spørsmål om digitaliseringstiltak. Som porteføljeansvarlig vil du bidra til avdelingens ansvarsområder gjennom dialog med sektoren og oppfølging av prosjekter og programmer, både i forbindelse med igangsetting av nye tiltak og oppfølging av pågående. 

Arbeidsoppgaver

Dine sentrale arbeidsoppgaver vil være knyttet til porteføljestyring

 • oppfølging av prosjekter og programmer
 • å påse at analyser gir innsikt og er forståelige
 • å identifisere utfordringer i porteføljen og foreslå tiltak
 • å samarbeide tett med  kollegaer innenfor strategi, arkitektur og områdestyring
 • å følge med på trender, nye helsepolitiske mål og nytt kunnskapsgrunnlag
 • å sørge for god forankring i sektoren gjennom nasjonal styringsmodell for e-helse
 • å ivareta dialog med nasjonal tjenesteleverandør av nasjonale e-helseløsninger

 

Andre oppgaver som kvalitetssikring, prosjektledelse, prosessledelse eller lignende, kan bli tillagt stillingen.

 

Kvalifikasjoner

Du må ha

 • relevant høyere utdanning på høgskole-/universitetsnivå, på minimum bachelornivå, fortrinnsvis innen helse, teknologi og/eller økonomi. Lang og svært relevant arbeidserfaring kan i noen tilfeller kompensere for kravet om høyere utdanning.
 • minimum fem års erfaring som porteføljeansvarlig, senior prosjekt-/programleder
 • minimum fem års erfaring innen digitaliseringsprosjekter/-programmer
 • god innsikt innen arkitektur- og standardisering
 • erfaring med økonomi- og risikostyring, og anskaffelser

Gode prestasjons- og kommunikasjonsevner er avgjørende for å lykkes i stillingen, og arbeidsspråket og all dokumentasjon er på norsk. Det er derfor et krav at du har meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Vi ønsker også at du har:

 • god kunnskap og erfaring innen helse- og omsorgssektoren, offentlig sektor og/eller store komplekse organisasjoner
 • erfaring med endringsledelse, gevinststyring og interessenthåndtering
 • sertifisering i Prince2, MSP - Programme Management eller MoP - Management of Portfolios

  

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som er en god relasjonsbygger med evne til å samarbeide og kommunisere med både interne og eksterne aktører. Du må være strukturert, fremoverlent, analytisk, selvstendig og ha høy gjennomføringsevne. 

Vi tilbyr
 • stilling som 1364 Seniorrådgiver med årslønn som tilsvarer kr 704 900- 934 800 (lønnstrinn  fra 75-85), avhengig av søkerens kvalifikasjoner. For svært kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • gode seniorordninger fra 62 år
 • fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • moderne lokaler på Skøyen

I Direktoratet for e-helse får du kolleger som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende. Vi tilbyr deg et faglig sterkt, dynamisk og hyggelig miljø med høye ambisjoner. Du vil jobbe i team med dyktige og engasjerte medarbeidere og være med på å påvirke fremtidens e-helseløsninger.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold og vi ønsker alle kvalifiserte kandidater velkommen til å søke, uansett alder, kjønn, arbeids -og livserfaring, hull i CV-en, seksuell legning, etnisk bakgrunn eller funksjonsevne. Direktoratet for e-helse ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5 prosent av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Anonymiserte opplysninger om søkerne kan bli brukt til statistikkformål.  

 

Har du noen spørsmål om stillingen?
Link International Norge AS bistår oss i denne rekrutteringsprosessen. Dersom du har spørsmål til denne stillingen er du velkommen til å kontakte rekrutteringsrådgiver Sverre Bragstad på tlf. 906 59 283 eller Yvonne Berg på tlf. 414 17 017.


Du er også velkommen til å kontakte avdelingsdirektør i Direktoratet for e-helse; Siv Ingebrigtsen på tlf. 952 80 162.

 

Søk denne stillingen her: SØKNAD