Detaljer


Seniorkonsulent informasjonssikkerhet Industriell IT.

Felleskjøpet skal styrke sitt arbeid med driftssikkerhet og informasjonssikkerhet innen industriell IT (OT) og logistikkløsninger. Vi søker derfor etter en IT-ressurs med hovedfokus på informasjonssikkerhet. I tillegg til denne stillingen søker vi samtidig etter en kandidat til tilsvarende stilling med  hovedfokus på driftssikkerhet .  Disse stillingene vil utgjøre et lite team som skal jobbe tett sammen med forretning innenfor logistikk og industriell IT.  Stillingen er organisert på IT, men skal være et bindeledd mellom IT og ressurser i forretning innen Industriell IT og logistikk. Stillingen krever god IT-kompetanse i bunn, men det forventes at kandidaten enten innehar eller tilegner seg kompetanse innen industriell IT og logistikksystemer. Ditt arbeidssted vil være i Felleskjøpets nye lokaler i Lillestrøm sentrum, nær togstasjonen. I tillegg forventes det noe reising og arbeid på anlegg både sentralt på Østlandet og ellers i Norge.

Arbeidsoppgaver
 • Bidra til å utforme arkitektur for Felleskjøpets industrielle IT-miljø
 • Bistå med å kvalitetssikre tekniske løsninger, arkitektur og metoder innen industriell IT og logistikk
 • Bistå med drift, forvaltning og videreutvikling av IT-infrastruktur for logistikk og industrien
 • Bistå i valg, innkjøp og implementering av industrielle IT-løsninger
 • Gjennomføre risikovurderinger i samarbeid med IT og divisjonene
 • Være en teknisk ressurs og rådgiver for IT og forretning
 • Samarbeid med IT leveranses ressurser med ansvar for sentral IT-infrastruktur
 • Samarbeid med IT sikkerhets ressurser om informasjonssikkerhet i industrien
Kvalifikasjoner
 • 3-5 års relevant arbeidserfaring innen drift av industriell IT (OT), IT-infrastruktur eller informasjonssikkerhetsområdet
 • Høyere utdanning på universitets- eller høyskolenivå, relevant erfaring kan veie opp for dette
 • God IT infrastruktur- og driftskompetanse er en fordel og kan veie opp for manglende kompetanse på industriell IT
 • God kompetanse på industrielle styringssystemer og industriell IT kan veie opp for manglende IT-driftskompetanse
 • Du har evne til å balansere informasjonssikkerhetsbehov opp mot forretningsbehov
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter, med god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 
Personlige egenskaper
 • initiativ og ansvarlighet – får ting til å skje og tar ansvar
 • konstruktivt samarbeid - samarbeider godt med andre; deler kunnskap, erfaringer og informasjon; støtter andre for å nå teamets mål
 • systematisk tilnærming – er metodisk og systematisk i arbeidet
 • analyse og vurdering - forstår raskt komplekse spørsmål og problemer; foretar sunne og rasjonelle vurderinger
 • faglig ekspertise - demonstrerer spesialistkunnskap og ekspertise innen eget felt; deltar i kontinuerlig faglig utvikling
 • analyse og vurdering - forstår raskt komplekse spørsmål og problemer; foretar sunne og rasjonelle vurderinger
 • faglig ekspertise - demonstrerer spesialistkunnskap og ekspertise innen eget felt; deltar i kontinuerlig faglig utvikling
Vi tilbyr
 • utfordrende arbeidsoppgaver i et moderne teknisk miljø, hvor teknologisk utvikling er viktig for bedriften
 • godt arbeidsmiljø og svært kompetente kolleger
 • en arbeidsgiver som ønsker å videreutvikle sine ansatte slik at de trives og øker sin kompetanse
 • en mulighet til å bidra til bærekraftig norsk matproduksjon
 • utvikling av egen kompetanse i et godt arbeidsmiljø
 • konkurransedyktige betingelser og gode forsikrings- og pensjonsordninger

Kun elektroniske søknader via vårt rekrutteringsverktøy vil bli behandlet (klikk på "søk på stillingen" på denne siden). Husk å legge ved relevante vedlegg.