Seniorinnkjøper

Norsk rikskringkasting AS

Media, informasjon og PR

NRKs innkjøpsavdeling er i rivende utvikling og søker nå ny medarbeider for å styrke og utvide sitt operasjonsområde. Ønsker du å være en del av et profesjonelt og godt fagmiljø med mange spennende og utfordrende anskaffelser, som gir stor selvstendighet og delegert ansvar? Da kan dette være jobben for deg.  

Innkjøpsavdelingen består i dag av 17 medarbeidere, hvorav åtte er seniorinnkjøpere. I tillegg er det etablert et eget fornyelsesprosjekt med både interne og innleide medarbeidere. Avdelingen er en del av NRKs Økonomidivisjon. Vi er en fin gjeng, og har et godt og kompetent arbeidsmiljø. Avdelingen foretar anskaffelser av varer og tjenester til en årlig verdi av ca. 1,3 milliarder kroner som faller innenfor regelverket for offentlige anskaffelser innen alle deler av NRKs virksomhet.

Avdelingen ledes av Konserninnkjøpssjef som har det overordnede ansvaret for NRKs innkjøpspolicy. NRK har over mange år utviklet innkjøpsområdet både organisatorisk og systemmessig, og legger vekt på å bruke regelverket på en best mulig måte for å understøtte NRKs meget varierte innholdsproduksjon.

Det pågår flere ambisiøse endringsprosjekter med sikte på å utvikle og restrukturere innkjøpsområdet slik at det blir en vesentlig strategisk ressurs for å nå NRKs overordnede mål. I sum utgjør alle endringene et omfattende organisasjonsutviklings prosjekt. Vi er nå midt i en offensiv satsing på å anskaffe og implementere nye systemløsninger innenfor bestilling, kontraktsoppfølging, konkurranseutsetting og fakturahåndtering. Samtidig jobber vi med å fornye og effektivisere alle deler av innkjøpsprosessen. Dette innebærer at NRK tar et stort steg mot mer automatisering, digitalisering og effektivisering som vil medføre nye rutiner, arbeidsformer og rolleavklaringer. Robotisering er et eget satsingsområde sammen med økt fokus på miljø- og klimavennlige innkjøp, og vi kommer til å innføre kategoristyring.

Avdelingen jobber bredt inn mot store deler av NRK for å lykkes med denne satsingen og gjennomføringen vil pågå i mange år fremover.


           

Arbeidsoppgaver:

Ha hovedansvar for gjennomføringen av gode anskaffelsesprosesser. Dette inkluderer intern rådgivning og kvalitetssikring, behovskartlegging, utarbeidelse av konkurransedokumenter, forhandlinger, evaluering og kontraktsoppfølging. Arbeidet utføres i nært samarbeid med fagpersoner i NRKs fagavdelinger.

 

Kvalifikasjoner:

Vi søker en person med relevant høyere utdannelse og bred innkjøpskompetanse. Det forventes at du har god forretningsforståelse slik at du sikrer at anskaffelsene gjennomføres med fokus på god økonomi- og resultatoppnåelse for NRK. Det er en stor fordel med kunnskap om og erfaring med Lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

Vi ser fortrinnsvis etter en seniorinnkjøper med relevant og bred erfaring fra både mindre og større anskaffelser generelt, gjerne innenfor både varer og tjenester, og med et særlig fokus på tjenester. Vi er åpne for å vurdere talentfulle kandidater med noe mindre erfaring, men med ambisjoner og kapasitet til å påta seg større oppgaver. NRKs anskaffelsesbehov dekker et bredt spekter, så erfaring med og ønske om allsidighet i anskaffelser vil være en styrke.

Vi vil vektlegge en kombinasjon av utdannelse, erfaring og personlige egenskaper ved valg av kandidat. Relevant erfaring med høy grad av resultatoppnåelse kan kompensere for manglende formell utdannelse. De formelle kravene kan bli tillagt mindre vekt hvis en søker har et klart potensiale til å påta seg større oppgaver og ansvar. Den rette kandidat evner å kommunisere godt både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk.

 

Personlige egenskaper:

Utstrakt evne og vilje til samarbeid, mål- og resultatorientering med høyt engasjement. Høy arbeidskapasitet er personlige egenskaper som vil bli tillagt stor vekt. Den rette kandidat er serviceinnstilt, selvgående, strukturert og har gode kommunikasjonsevner.

 

Vi tilbyr:

Fornuftige og fleksible arbeidstider
Konkurransedyktige betingelser
Store muligheter for faglig utvikling
Svært gode pensjons- og forsikringsordninger
Treningssenter og bedriftsidrettslag
Trivelige lokaler på Marienlyst i Oslo
Sosialt og uformelt arbeidsmiljø
Dyktige fagfolk og kjente profiler
Oppvarmet, sikker sykkelparkering med miniverksted
Gratis parkering av bil/mc
Barnehage for barn av NRK-ansatte

Arbeidssted
I lys av de positive erfaringene vi har fra bruk av hjemmekontor under pandemien og med bakgrunn i NRKs ønske om å ha medarbeidere over hele landet, er vi åpne for å vurdere kandidater med bosted utenfor Oslo området. Vi vil kunne tilby en fleksibel kontorløsning, men understreker at vi ønsker fysisk tilstedeværelse i Oslo noen dager hver uke. Den praktiske gjennomføringen vil måtte utarbeides i samråd med den aktuelle kandidaten. 

 

Tiltredelse og lønn etter avtale