Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sjøfartsdirektoratet - Hovedkontor

Senioringeniør

Direktorater og tilsynsorgan

Sjøfartsdirektoratet har tilsynsansvar for norskregistrerte fartøy og utenlandske fartøy som anløper norske havner. Vi har over 100 inspektører fordelt på ulike regions- og tilsynskontor langs hele kysten som hver dag jobber for å sikre liv, helse, miljø og materielle verdier om bord.

Region 7 er vår nordligste region og har til sammen 17 ansatte fordelt på regionskontoret i Svolvær og tilsynskontorene i Harstad, Tromsø og Hammerfest. Regionen har også tilsynsansvaret for Svalbard. Regionsjefen holder til ved regionskontoret mens alle tilsynskontorene har en sjefsingeniør som har ansvar for daglig drift ved sitt tilsynskontor. Ved tilsynskontoret i Tromsø er det fire ansatte og vi søker nå etter en ny senioringeniør.

Arbeidsoppgaver:

Verifikasjon av oppfyllelse av krav for sjøfolk og fartøy, herunder:

 • Inspeksjoner i forbindelse med sikkerhets- og miljøkontroller av alle typer norske skip og flyttbare innretninger
 • ISM revisjoner
 • Kontroll av utenlandske skip som anløper norske havner
 • Kontroll av sjøfolks kvalifikasjoner, samt arbeids- og levevilkår
 • Tilsyn med servicestasjoner for redningsutstyr
 • Fjerntilsyn
 • Hospitering ved andre regions- og tilsynskontor ved behov
 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kvalifikasjoner:

 • Det kreves utdanning som maskinist eller nautiker tilsvarende klasse 1 (M1/D1), eller ingeniørutdannelse innen relevant fagkrets og minst 5 års erfaring i tilknytninger til maritimt fagområde
 • Det kreves erfaring fra ledende stilling om bord, eller relevant praksis fra fartøy, skipsverft, rederi, maritime kontrollinstanser og lignende
 • Det kreves sertifikat for personbil
 • Det er ønskelig med erfaring og interesse for ISM revisjon
 • Det er ønskelig med kjennskap til norsk - og internasjonalt regelverk innenfor skipsfartsnæringen og Sjøfartsdirektoratets funksjon
 • Det er ønskelig med interesse for /gode kunnskaper knyttet til bruk av digitale verktøy
 • Det er ønskelig med erfaring/interesse for ny teknologi


Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Selvstendig og effektiv
 • Analytisk og systematisk
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk
 • Det kreves god helse og førlighet
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

Sjøfartsdirektoratet tilbyr et godt arbeidsmiljø med spennende oppgaver. Vi har stort fokus på ny teknologi, og er en sterk bidragsyter i gjennomføringen av det grønne skiftet i den maritime næringen. Vi er opptatt av digitalisering av våre tjenester for bedre å kunne legge til rette for våre kunder. Du vil få samarbeide med kollegaer med et høyt kompetansenivå i et bredt fagmiljø - noe som gir gode muligheter for tverrfaglig læring og utvikling.

Stillingen lønnes etter kvalifikasjoner i stillingskode 1181 senioringeniør med brutto årslønn kr 554 000 - 750 000. 

 • Vi har fleksibel arbeidstid med mulighet for avspasering
 • Vi har retningslinjer for fleksibelt arbeidssted
 • Gode pensjons-, låne- og  og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • Kompensert reisetid og betalt overtid
 • Gode velferdstilbud

Sjøfartsdirektoratet praktiserer et inkluderende arbeidsliv, og mener at mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. 

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. For å bli vurdert som søker i en av disse gruppene - det vil si positivt særbehandlet på denne måten - må søkerne oppfylle visse krav. Du finner mer informasjon her. NB! nedsatt funksjonsevne må ikke gå ut over muligheten til å utføre inspeksjoner om bord i fartøy. 

For mer informasjon om hvem Sjøfartsdirektoratet er og hva vi kan tilby - sdir.no