Detaljer


Seniorforsker/forsker innen helseatferd og atferdsøkonomi

Vi har ledig fast stilling som seniorforsker/forsker innen påvirkning av helseatferd og atferdsøkonomi. Stillingen er i Avdeling for helsefremmende arbeid lokalisert i Bergen, Område for psykisk og fysisk helse.

Befolkningens etterlevelse av smittevernråd er en viktig del av håndteringen av COVID-19 virusutbruddet. Etterlevelse av smittevernråd er derfor en av fagsatsningene i COVID-19 kunnskapsprogrammet ved Folkehelseinstituttet. De første årene vil det å bidra til ledelse av fagsatsningen på etterlevelse av smittevernråd være en sentral arbeidsoppgave. Arbeidet i fagsatsningen skal bidra til bedre oversikt over pågående datainnsamlinger, forskningsprosjekt og ressurspersoner, den skal styrke samarbeid med interne og eksterne miljø som kan levere analyse/data som er nyttig for beredskapsarbeidet og gi ny kunnskap om epidemien og hvordan denne og fremtidige epidemier kan håndteres. Stillingen vil bidra til kunnskapsutvikling på etterlevelse av smittevernråd i befolkningen og faktorer som påvirker etterlevelse. Videre vil stillingen bidra med å styrke Folkehelseinstituttets kompetanse på påvirkning av helseatferd og atferdsøkonomi i folkehelsearbeidet mer generelt. En viktig datakilde i dette arbeidet er folkehelseundersøkelser i fylkene. Disse undersøkelsene blir gjennomførte som et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og det enkelte fylke. Stillingen vil bidra inn i det pågående arbeidet med folkehelseundersøkelsene og videreutvikle eller utvikle nye prosjekt innen påvirkning av helseatferd og atferdsøkonomi basert på denne og/eller andre datakilder.


Stillingen vil ha arbeidssted ved avdeling for helsefremmende arbeid i Bergen. Arbeidet i avdelingen bidrar til å gi kunnskap om hvordan sosiale arenaer som lokalsamfunn og arbeidsliv henger sammen med helse. Det helsefremmende perspektivet, kunnskap om helseatferd og risikofaktorer samt kunnskap om og gjennomføring av evaluering av tiltak for å fremme psykisk helse i befolkningen er sentrale kompetanseområder for avdelingen. Avdelingen har et tett samarbeid med Senter for sykdomsbyrde og Senter for evaluering av folkehelsetiltak.

Søknadsfrist:
07.03.2021
Arbeidsgiver:
Folkehelseinstituttet FHI
Sted:
Bergen
Stillingstittel:
Forsker
Stillinger:
1
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100
Webcruiter-ID:
4342250936
Startdato:
01.04.2021
Sosial deling :
 
Registrer deg på Karriere.no
  • Karriere Jobbmatch
  • Bedrifter ser relevante kandidater
  • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
  • Du velger selv din synlighet
  • Over 90.000 registrerte kandidater