Senior Strategisk Innkjøper

Kongsberg Gruppen

Annet

Integrated Defence Systems (IDS) er en divisjon i Kongsberg Defence & Aerospace/KDA.

Vi utvikler og leverer avanserte og teknologisk ledende kommando-, kontroll-, og kommunikasjonsløsninger til hær-, sjø- og luftforsvar verden over.

IDS har hatt en flott vekst i luftvern og ser at denne veksten nå også kommer på sjøforsvarsystemer. Mye av veksten vil skje gjennom vår leverandørkjede.

Vi ønsker å forsterke vårt Supply Chain team, søker derfor Strategisk Senior Innkjøper som vil være med på å sikre veksten.

KDA forhandler og forvalter store kontrakter til norske og utenlandske leverandører. For å styrke oppfølgingen av dette arbeidet søker vi erfarne Senior Innkjøpere. Rollen innehar innkjøp og anskaffelser med profesjonelle norske og internasjonale leverandører.

 

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Støtte markedsavdelingen i forespørselsfasen med kunnskap om leverandører, innhente rett pris for rett produkt. Gjennom denne aktiviteten finne nye leverandører, både i Norge og internasjonalt
 • Utarbeide forespørsler, analysere tilbud, anbefale og tilslutt forhandle frem bra kontrakter som imøtekommer våre krav og forventninger i henhold til verdier, kvalitet og pris
 • Identifisere, vurdere og velge leverandører. Delta og bidra i strategiske beslutninger relatert til Supply Chain
 • Kontinuerlig forvalte en differensiert og strategisk leverandørportefølje og søke forbedringer som videreutvikler samarbeidet
 • Leverandørutvikling iht. CSR og myndighetskrav
 • Innkjøpsansvarlig i komplekse prosjekter, som støtte til prosjektet og kontaktperson for koordinering med resten av avdelingen
 • Utarbeide innkjøpsplaner for komplekse prosjekter

 

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Bachelor- eller mastergrad innen relevante innkjøpsfag, administrasjon, logistikk eller militære fag.
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner, både norsk og engelsk
 • Minimum 5 års innkjøpsfaglig erfaring
 • Fleksibilitet, vilje og evne til å jobbe i team

 

Vi tilbyr:

 • Spennende, faglig utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver i et selskap i vekst
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode karrieremuligheter i et internasjonalt selskap
 • Reisevirksomhet må påregnes
 • Ett godt arbeidsmiljø, med humor og tilstrekkelig takhøyde.

 

Søknader behandles fortløpende.


Stillingen forutsetter at du kan sikkerhetsklareres.