Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Utlendingsdirektoratet

Senior .Net-utviklere

Offentlig forvaltning

Migrasjonssvingningene påvirker Utlendingsdirektoratet (UDI) i stor grad, og det stiller høye krav til en fleksibel og robust organisasjon. Direktoratet har i dag i overkant av tusen ansatte. Hovedkontoret holder til i nye lokaler på Helsfyr. Virksomheten er kjennetegnet av høyt utdannede medarbeidere med stort engasjement for utlendingsfeltet og samfunnsoppdraget. 

DIGA (Digitaliseringsavdelingen) er IT-avdelingen i UDI og har i overkant av 120 ansatte. Avdelingen har ansvar for å forvalte og utvikle nasjonale IT-tjenester som håndterer søknader om asyl, visum og opphold. Vi deltar i tillegg i et utstrakt europeisk samarbeid om felles IT-løsninger på utlendingsfeltet. UDI behandler i løpet av et normalår over 400 000 søknader gjennom våre selvbetjenings- og saksbehandlingssystemer. Målet vårt er utstrakt digital kommunikasjon med søkerne og at brukerne våre møter en helhetlig offentlig forvaltning. Utlendingsfeltet er et komplekst og spennende, der vi jobber med lange linjer, men samtidig må kaste oss rundt og lage løsninger for å møte umiddelbare behov i det norske samfunnet.    

UDI er på vei mot å etablere fremtidens saksbehandlingsløsning, der vi ønsker å automatisere en større andel av oppgavene våre ved hjelp av prosessmotor, regelmotor og maskinlæring. Målet vårt er å bli gode på digital deling av data, både med søkerne og samfunnet for øvrig, slik at vi tilrettelegger for sammenhengende tjenester på tvers av sektorer i det offentlige Norge.  

Drifts-, vedlikehold- og utviklingsoppgaver har fram til nå blitt satt ut til eksterne leverandører. UDI reviderer nå strategien, og vi ønsker selv å styrke oss med utviklerkompetanse på enkelte sentrale satsingsområder. Vi starter derfor med rekruttering av egne utviklere og søker inntil ti senior .Net-utviklere for å bygge opp intern kompetanse og langsiktige ressurser. Hos oss kan du være med på en unik mulighet til å forme et in-housemiljø for IT-utvikling. For deg som begynner hos oss nå, betyr det at du blir med på å legge premissene for hvordan UDI skal jobbe med utvikling.  

Vi er genuint opptatt av å bygge et humørfylt, raust og inkluderende miljø, med mennesker som ønsker å bidra til vårt viktige samfunnsoppdrag. 

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdannelse innen IT. Bachelorgrad eller mastergrad, og ønskelig med minimum 5 års relevant arbeidserfaring 
 • Erfaring med Azure og .Net  
 • Erfaring som utvikler på moderne utviklingsplattformer  
 • Erfaring med store og komplekse systemporteføljer er et pluss  
 • Viktig med dokumenterte resultater fra komplekse utviklingsoppdrag, gjerne erfaring med rollen som Tech Lead  
 • Erfaring fra smidig utvikling, DevOps, kontinuerlige leveranser og testdrevet utvikling vil bli vektlagt 
 • Behersker norsk muntlig og skriftlig 

Personer som tilsettes må kunne autoriseres for nivå BEGRENSET i henhold til Sikkerhetsloven. Den som blir tilbudt stillingen må legge frem utvidet politiattest. 

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsevner, og klarer å formidle faget ditt til personer uten teknologikompetanse 
 • Trives med både teamarbeid og samarbeid på tvers av hele bredden av personer i en organisasjon 
 • Proaktiv og løsningsorientert 
 • Er strukturert og ryddig både i og utenfor kode 
 • Ser muligheter istedenfor begrensninger 
 • Er en lagspiller som setter pris på å bli spurt om råd og veileder gjerne 

Vi tilbyr:

 •  
 • En arbeidsplass med et viktig samfunnsoppdrag  
 • Muligheten til å forme et miljø og sette retning for arbeidet i årene som kommer  
 • Innflytelse på produktutviklingen av nye og eksisterende systemer  
 • Personlig utvikling da vi har ulike teknologier og team som du kan få jobbe med  
 • Fantastiske kollegaer som jobber mot et felles mål  
 • Helt nye moderne lokaler på Helsfyr – Valle View  
 • Betalt overtid  
 • Fleksibel arbeidstid, med mulighet for trening i arbeidstiden  
 • Sommertid/vintertid 
 • Mobil arbeidsplass  
 • Lønn etter statens regulativ overingeniør (SKO 1087) i lønnsspennet kr. 750 000 – kr. 950 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn. To prosent trekk til Statens pensjonskasse sikrer deg gode ordninger for pensjon, lån og forsikring 

Attester/vitnemål må legges inn i portalen sammen med søknaden. Søkere som blir kalt inn til intervju, vil bli bedt om å sende lenke til Vitnemålsportalen (vitnemalsportalen.no)). Hvis du har utdanning fra utlandet, ber vi om attest fra Nokut. 

For å kunne levere best mulig tjenester er det viktig med mangfold i rekrutteringen. Vi oppfordrer personer til å søke jobb hos oss, på tvers av alder, bakgrunn (eks hull i CV) og funksjonsevne. Vi legger arbeidsforholdene til rette for deg dersom du har behov for det. Avkryssingene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i årsrapportene sine.  

I samsvar med Offentlighetsloven kan en søker bli offentliggjort selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet.