Ledig stilling

SelectionPartner

Senior Manager, arkitektur | Business Technology

Bemanning og rekruttering

Lederrolle innen fremtidsrettet forretningsområde i sterk vekst

Liker du å diskutere tekniske detaljer med teknologer og kan oversette dem til ledere og ikke-teknologer? Vil du være med på å identifisere gode IT-løsninger, utarbeide målbilder og definere arkitekturprinsipper som støtter våre kunders strategi?

Våre arkitekter jobber med varierte oppdrag innen arkitektur for både små og store virksomheter. Disse oppdragene kan være alt fra gjennomgang av IT-strategi og utvikling av IT-målbilde, til store tverrfaglige effektiviseringsinitiativ. Vi som er rådgivere i PwC samarbeider tett for å forstå våre kunder slik at vi sammen sikrer et arkitekturlandskap som støtter og utvikler deres virksomhet.

Vil du bidra til et teknologisk løft av regionens offentlige og private næringslivsaktører? Hos oss vil du få påvirkning på strategi og retningsvalg innen selskapets viktigste og mest fremtidsrettede satsningsområde. PwC er det ledende rådgivningsmiljøet og vårt nettverk sikrer deg vekstmuligheter og attraktive kundecase.

Våre verdier: Utfordre og tenke nytt - Jobbe sammen - Opptre med integritet - Utgjøre en forskjell - Bry oss

Arbeidsoppgaver:

 • Utføre rådgivningsoppdrag for PwCs kunder, f.eks.:
  • Analyse av eksisterende IT-arkitektur, etablere målbilde, designe løsning og definere veikart
  • Utvikling av systemer og prosesser som sikrer kundens gevinstrealisering
  • Spesifisere krav til anskaffelse, vurdere tilbud og følge opp fremdrift
  • Vurdere tjeneste- og leveransemodeller, inkludert bruk av sky og skyløsninger
 • Være kundens bindeledd og rådgiver i skjæringspunktet mellom IT og økonomi-/forretningsmiljøer 
 • Være en sparringspartner internt og med kunder i diskusjoner knyttet til arkitektur, teknologi og organisering
 • Være en ledende fagressurs innen arkitektur og ta en aktiv rolle i utvikling av kompetansemiljøet i Business Technology hos PwC i Agder
 • Bidra i markedsarbeid for å etablere Business Technology som kundenes prefererte rådgiver innen arkitektur og digital transformasjon

Kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdanning
 • Forståelse og interesse for arkitektur, for eksempel virksomhets-, informasjons-, integrasjons-, applikasjons-, sky- og/eller sikkerhetsarkitektur
 • Bakgrunn kan være fra arkitektur, prosjektledelse, forretningsrådgivning, analyse eller tilsvarende IT-relevant bakgrunn
 • Konsulentbakgrunn og/eller erfaring fra komplekse organisasjoner med fokus på automatisering, teknologi, integrasjon og samhandling
 • Gjerne forståelse for systemutvikling og programmering

Personlige egenskaper:

 • Samhandlingsorientert og helhetstenkende i møte med kollegaer, samarbeidspartnere, kunder og ny teknologi
 • Analytisk og strukturert tilnærming til problemløsning
 • Gjennomføringsevne med fokus på å møte kundens forventninger
 • Kommunikasjonsform som "treffer" et publikum både med og uten teknologisk bakgrunn
 • Trives med å være sparringspartner og rådgivende for våre kollegaer og kunder

Vi tilbyr:

 • Viktig rolle med mulighet til å påvirke strategi og retning innen ett av PwC sine viktigste og mest fremtidsrettede satsningsområder
 • Mulighet til å bidra til et teknologisk løft av regionens offentlige og private næringslivsaktører 
 • PwC er det ledende rådgivningsmiljøet, og vårt regionale og nasjonale nettverk sikrer gode vekstmuligheter og attraktive kundecase
 • Gode betingelser samt store muligheter for personlig vekst og utvikling

Kontakt | Personvern | Tips

Søknad
Søk stillingen via egen knapp eller brukervennlig metode
https://selectionpartner.no/cv-mail