• Bedrift
  Arbeidstilsynet
 • Søknadsfrist
  08.08.2021
 • Sted:
  HAUGESUND
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ROGALAND
 • Arbeidssted:
  HAUGESUND
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3941033
 • Se her for andre jobber fra Arbeidstilsynet

Seksjonsleder - Seksjon tilsyn 4 Vest

Arbeidstilsynet

Offentlige tjenester og forvaltning

Har du lyst til å jobbe for et godt arbeidsliv i Norge?

Arbeidstilsynet jobber for at alle arbeidstakere i Norge skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø.

Vi søker nå etter seksjonsleder i avdeling for tilsyn. Stillingen medfører aktivitetsansvar for forebyggende tilsynsvirksomhet i område Vest (Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal).

Ansvarsområdet omfatter primært deler av privat sektor med arbeidslivsutfordringer særlig knyttet til organisatoriske forhold som lønns- og arbeidsvilkår, skaderisiko, psykososialt arbeidsmiljø og ergonomiske belastninger. For tiden er næringene overnatting og servering, transport og lagring, og renhold særlig prioritert.

Seksjonslederstillingen har kontorsted Haugesund, men omfatter lederansvar for medarbeidere ved flere tilsynskontor i område Vest.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge og følge opp at tilsyn og annen utadrettet aktivitet skjer i henhold til fastsatte føringer, med høy faglig kvalitet og enhetlig opptreden
 • Bidra til god produksjon og måloppnåelse for aktivitetene, herunder også god oppfølging av tips og meldinger
 • Håndtere media i henhold til etatens kommunikasjonsstrategi
 • Utøve god personalledelse, sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og kompetanseutvikling for medarbeiderne
 • Ta initiativ til, og legge til rette for, faglig utvikling for medarbeiderne og faglig utvikling på avdelingsnivå ved behov
 • Håndtere samarbeid med regionale parter innenfor de næringene stillingen omfatter

Kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdanning på minimum bachelornivå

Søkere med følgende erfaring/kompetanse vil bli foretrukket:

 • Ledererfaring fra offentlig eller privat virksomhet
 • Formell kompetanse innen ledelse/organisasjonsutvikling
 • Erfaring fra/kunnskap om HMS-arbeid
 • Erfaring fra tilsyns- eller kontrollvirksomhet
 • Kunnskap om risikoforhold og arbeidsmiljøutfordringer i norsk arbeidsliv
 • Erfaring fra mediehåndtering

Personlige egenskaper:

 • Er inkluderende og dyktig til å motivere, skape samarbeid og engasjement
 • Er strategisk og operativ, resultatorientert og beslutningsdyktig
 • Er strukturert og planleggende
 • Er nytenkende og åpen for nye erfaringer
 • Har gode kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr:

 • Lønn som seksjonssjef, stillingskode 1211 i Statens lønnsregulativ. Avlønning for stillingen ligger i spennet kr. 725 000 – kr. 850 000
 • Skyss- og kostgodtgjørelse etter Statens regulativ
 • Lån- og pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • Fleksitidsordning
 • Meningsfylte oppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Muligheter for å medvirke og påvirke egen arbeidshverdag

Ansettelse skjer på de vilkårene som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og den som blir ansatt må regne med at det kan skje endringer i arbeids- og ansvarsområdene for stillingen.
 
Det er viktig for Arbeidstilsynet å gjenspeile befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss som en inkluderende arbeidsplass og tilrettelegger arbeidshverdagen dersom du har behov for det. Har du i perioder vært uten arbeid, utdanning eller opplæring er du også selvfølgelig velkommen til å søke jobb hos oss.

Ansatte i Arbeidstilsynet må ikke for egen eller andres regning drive eller ha annen økonomisk interesse i eller være ansatt i virksomhet som er underlagt Arbeidstilsynets tilsynsmyndighet. De må heller ikke ta imot oppdrag eller være med i styre, representantskap eller tilsvarende organ i slik virksomhet. I særlige tilfeller og når det vurderes å være uten skade for tjenesten, kan Arbeidstilsynets direktør gjøre unntak fra forbudet.
 
Du kan be om at søknaden unntas offentlighet. Dette må begrunnes i søknaden. Du blir kontaktet dersom begrunnelsen ikke oppfyller vilkårene for unntak.

 
 • Bedrift
  Arbeidstilsynet
 • Søknadsfrist
  08.08.2021
 • Sted:
  HAUGESUND
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ROGALAND
 • Arbeidssted:
  HAUGESUND
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3941033
 • Se her for andre jobber fra Arbeidstilsynet