Detaljer

 • Bedrift
  Arbeidstilsynet
 • Søknadsfrist
  15.11.2020
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3244142
 • Se her for andre jobber fra Arbeidstilsynet

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Seksjonsleder - seksjon for regionale verneombud

Arbeidstilsynet jobber for at alle arbeidstakere i Norge skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø.

Regionale verneombud (RVO) skal være pådrivere for et godt og sikkert arbeidsmiljø – særlig i små og mellomstore virksomheter. Det er etablert en ordning for RVO i hotell-, restaurant- og renholdsbransjen og en ordning for RVO i bygge- og anleggsbransjen. Ordningene er opprettet av myndighetene i samarbeid med partene i arbeidslivet og finansieres av en årlig avgift som innbetales av virksomhetene i bransjene. Ordningene er hjemlet i egne forskrifter.


Begge ordninger er etablert som egne stiftelser med egne styrer og et felles sekretariat med 6 personer medregnet leder. Ordningene består av 16 regionale verneombud innenfor hotell, restaurant og renhold og 29 regionale verneombud innenfor bygg og anlegg.


Arbeidstilsynet er av Arbeids- og sosialdepartementet tillagt driftsrollen for ordningene. Daglig leder, ansatte i sekretariatet og RVO innenfor hotell, restaurant og renhold er ansatt i Arbeidstilsynet, mens RVO innenfor bygg er ansatt i Fellesforbundet og RVO innenfor anlegg er ansatt i Norsk Arbeidsmandsforbund. 

Til å lede begge ordningene søkes det etter en daglig leder med kontorsted i Oslo. 

 

Arbeidsoppgaver
 • Ledelse av sekretariatet og RVO for hotell, restaurant og renhold
 • Utrede og forberede saker til styrene for RVO for hotell, restaurant og renhold og RVO for Bygg og anlegg
 • Drifte og utvikle ordningene RVO for hotell, restaurant og renhold og RVO for Bygg og anlegg
 • Kontakt med partene
 • Innkreving av årlig avgift fra virksomhetene
 • Oppfølging av prosjekter, utredninger, og analyser
 • Budsjett- og personalansvar
Kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdanning på masternivå. Kan fravikes ved særlig relevant ledererfaring.
 • Ledererfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet er en fordel, og erfaring med fjernledelse teller positivt.
 • Erfaring med planlegging og gjennomføring av veiledningsaktiviteter
 • God samfunnsforståelse og kjennskap til partssamarbeidet
 • Erfaring med styrearbeid er en fordel
 • Erfaring med økonomistyring
 • Utredningskompetanse
 • Ledererfaring fra offentlig eller privat sektor er en fordel og erfaring med fjernledelse teller positiv
Personlige egenskaper
 • Være inkluderende og dyktig til å motivere, skape samarbeid og engasjement
 • Være strukturert, løsningsorientert og opptatt av å skape resultater
 • Være samfunnsorientert og ha god forståelse for trepartssamarbeidet i Norge
 • Være nytenkende og nysgjerrig
 • Ta initiativ, være utadvendt og tydelig
 • Ha gode kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig
Vi tilbyr

Stillingen lønnes som seksjonsjef, stillingskode 1211 i Statens lønnsregulativ. Normal avlønning for stillingen ligger i spennet kr. 725 000 – kr. 850 000. Lønnsfastsettelse etter avtale og vurdering av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens Pensjonskasse.

Arbeidstilsynet legger til rette for personlig og faglig vekst gjennom flerfaglig samarbeid, kompetansedeling, og stor grad av selvstendighet. Vi har en organisasjonsform som gir kort avstand mellom ansatte og ledelse.

Arbeidstilsynet ønsker å være en god arbeidsplass og en inkluderende arbeidsplass. Vi er opptatt av mangfold og ønsker å gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, og oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn.

Ansatte i Arbeidstilsynet må ikke for egen eller andres regning drive eller ha annen økonomisk interesse i eller være ansatt i virksomhet som er underlagt Arbeidstilsynets tilsyn. De må heller ikke ta imot oppdrag eller være med i styre, representantskap eller tilsvarende organ i slik virksomhet.
I særlige tilfeller og når det vurderes å være uten skade for tjenesten, kan Arbeidstilsynets direktør gjøre unntak fra forbudet.

Søkere kan be om at søknaden unntas offentlighet. Dette må begrunnes i søknaden. Søkere vil bli kontaktet dersom begrunnelsen ikke oppfyller vilkårene for unntak.