• Bedrift
  Arbeidstilsynet
 • Søknadsfrist
  24.05.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3793495
 • Se her for andre jobber fra Arbeidstilsynet

Seksjonsleder - nasjonal seksjon for arbeidslivskriminalitet

Arbeidstilsynet

Offentlige tjenester og forvaltning

Har du lyst til å bidra i Arbeidstilsynets innsats mot arbeidslivskriminalitet?

Vi søker kandidat til en spennende seksjonslederstilling.

Å bekjempe arbeidslivskriminalitet er en svært viktig oppgave. Arbeidslivskriminalitet har alvorlige konsekvenser for arbeidstakere, virksomheter og samfunnet som helhet. Sammen med partene samarbeider Arbeidstilsynet og flere myndigheter tett for å sikre at Norge har et godt og seriøst arbeidsliv.
Som seksjonsleder innenfor innsats mot arbeidslivskriminalitet får du et spennende fagfelt og du vil være med å bidra til å bekjempe de kriminelle og useriøse aktørene i arbeidslivet sammen med dine kolleger og medarbeidere.

Nasjonal seksjon har i dag 9 medarbeidere, som er lokalisert flere steder i landet. Seksjonen har ansvarsområde og hovedoppgaver innen:
-Prosesseierskap og fagansvar for arbeidet mot arbeidslivskriminalitet
-A-krimstrategi, metoder og verktøy
-Treparts bransjeprogram
-Tverretatlig samarbeid
-Forvaltning av samarbeidsavtaler med andre etater, som primært berører a-krim
-Forvaltning av sentrale styrende dokumenter og retningslinjer
-Oppfølging av arbeidet ved Servicesenter for utenlandske arbeidstakere
-Internasjonalt arbeid

Kontorsted for stillingen er Oslo, seksjonsleder har personalansvar for alle medarbeidere i seksjonen.

Som seksjonsleder blir du en del av avdelingens lederteam; avdelingsdirektør og 5 øvrige seksjonsledere.

Avdeling arbeidslivskriminalitet er i vekst og vil i løpet av 2021 bestå av 111 dyktige medarbeidere. Avdelingens ansvar er å koordinere og styrke Arbeidstilsynets innsats mot arbeidslivskriminalitet, i tråd med regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

       

Arbeidsoppgaver:

 • Personal- og resultatansvar for seksjonen
 • Planlegge og følge opp at tilsyn og annen utadrettet aktivitet skjer i henhold til fastsatte føringer, med høy faglig kvalitet og enhetlig opptreden
 • Sikre god produksjon og måloppnåelse for seksjonens ansvarsområde og hovedoppgaver
 • Bidra til å utvikle samarbeid med etatens avdelinger og seksjoner
 • Representere Arbeidstilsynet i de regionale styringsgruppene
 • Samarbeide med partene i arbeidslivet regionalt, og andre lokale og regionale myndigheter
 • Bidra i å ivareta etatens forpliktelser i det internasjonale arbeidet
 • Utøve god personalledelse, sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og kompetanseutvikling for medarbeiderne
 • Ansvar for løpende prosjekt internt i avdelingen
 • Håndtere media

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå
 • God kjennskap til offentlig sektor og til norsk arbeidsliv
 • Kunnskap om arbeidslivskriminalitet
 • Erfaring fra tilsyns- eller kontrollvirksomhet
 • Erfaring med partssamarbeid 
 • Erfaring med/kunnskap om HMS-arbeid
 • Ledererfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet
 • Evne til å stå i krevende prosesser, vise retning og tenke helhet
 • Erfaring med mediehåndtering
 • Plettfri vandel

Personlige egenskaper:

 • Inkluderende og dyktig til å skape samarbeid og engasjement
 • Strategisk og operativ, resultatorientert og beslutningsdyktig
 • Strukturert og planleggende
 • Nytenkende og åpen for nye erfaringer
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr:

 • lønn som seksjonsjef, stillingskode 1211 i Statens lønnsregulativ. Normal avlønning for stillingen ligger i spennet kr. 725 000 – kr. 850 000
 • lån- og pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • fleksitidsordning
 • meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • muligheter for å medvirke og påvirke egen arbeidshverdag

Ansettelse skjer på de vilkårene som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og den som blir ansatt må regne med at det kan skje endringer i arbeids- og ansvarsområdene for stillingen.

Det er viktig for Arbeidstilsynet å gjenspeile befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss som en inkluderende arbeidsplass og tilrettelegger arbeidshverdagen dersom du har behov for det. Har du i perioder vært uten arbeid, utdanning eller opplæring er du også
velkommen til å søke jobb hos oss.

Ansatte i Arbeidstilsynet må ikke for egen eller andres regning drive eller ha annen økonomisk interesse i eller være ansatt i virksomhet som er underlagt Arbeidstilsynets tilsyn. De må heller ikke ta imot oppdrag eller være med i styre, representantskap eller tilsvarende organ i slik virksomhet.
I særlige tilfeller og når det vurderes å være uten skade for tjenesten, kan Arbeidstilsynets direktør gjøre unntak fra forbudet.

Du kan be om at søknaden unntas offentlighet. Dette må begrunnes i søknaden. Du blir kontaktet dersom begrunnelsen ikke oppfyller vilkårene for unntak.

 
 • Bedrift
  Arbeidstilsynet
 • Søknadsfrist
  24.05.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3793495
 • Se her for andre jobber fra Arbeidstilsynet