Seksjonsleder i nødalarmeringssentral 110

Rogaland brann og Redning IKS

Politi, brann og toll

Rogaland brann og redning IKS sitt formål er å dekke alle kommunenes plikter, oppgaver og behov i henhold til brann- og eksplosjonsvernlovens krav til kommunene. Selskapet eies av følgende 9 kommuner: Gjesdal, Klepp, Kvitsøy, Randaberg, Sandnes, Sola, Stavanger, Strand og Time. Flere opplysninger om selskapet og organisasjon finnes på www.rogbr.no

Nødmeldesentralen 110 dekker i tillegg til nevnte kommuner også kommunene Bjerkreim, Bokn, Bømlo, Eigersund, Etne, Fitjar, Gjesdal, Haugesund, Hjelmeland, Hå, Karmøy, Klepp, Kvitsøy, Lund, Randaberg, Sandnes, Sauda, Sirdal, Sokndal, Sola, Stavanger, Stord, Strand, Suldal, Sveio, Time, Tysvær, Utsira og Vindafjord. 

Flere opplysninger om selskapet finner du på www.rogbr.no

 

Rogaland brann og redning IKS har ledig stilling som Seksjonsleder i nødalarmeringssentral 110.

Vi ser etter deg som er en relasjonsorientert leder, som forvalter, ivaretar og videreutvikler våre dyktige medarbeidere med klokskap og engasjement. Du kommuniserer presist og tydelig, og evner å ta beslutninger og iverksette. Du evner å få til oppfølging og tilsyn med etterlevelse av HMS-krav og rutiner, og du kan ta ansvaret med å koordinere arbeidet vedrørende arbeidsplan, turnus og ferieplaner, kompetanse og utvikling, og gjennomføring av aktivitet/øvelser.
 
Du kommer til å være stedfortreder for avdelingsleder. Du vil fungere som støtte for avdelingsleder i den daglige driften av ABSV, blant annet gjennom bidrag i organisasjonsutviklingsprosjekter, informasjonsflyt innen avdelingen, utvikling og oppfølging av virksomhetsplan for avdelingen. Du vil også ha ansvar for å holde avdelingens styrende dokumenter og relevante nettsider oppdatert. I tillegg vil delta i stab ved behov, og det er derfor av betydning at du har erfaring med operativ virksomhet innen beredskap, og at du har personlige egenskaper som kreves for dette.
 
Samarbeid vil være en naturlig del av hverdagen, og det er derfor viktig at du kommuniserer godt, både internt i organisasjonen og regionalt med eksterne samarbeidspartnere. Du vil delta i prosjektarbeid på tvers av avdelinger i Rogaland brann og redning IKS og i samarbeid med kommunene og de øvrige brannvesen som ABSV betjener.
 
Nødalarmeringssentral 110, Alarmsentral Brann Sør-Vest (ABSV) har som hovedoppgave å motta og formidle varsel om brann, ulykker, katastrofer og akutt forurensing. Vårt dekningsområde er det samme som Sør-Vest politidistrikt. ABSV består for tiden av en avdelingsleder, en seksjonsleder, en fagutvikler, en rådgiver alarm & marked, samt fem vaktledere og 10 operatører. ABSV har døgnkontinuerlig drift, med vaktledere og operatører i turnus, de øvrige arbeider dagtid. Seksjonsleder har direkte personalansvar for fagutvikler, rådgiver alarm & marked og de fem vaktlederne.

   

Arbeidsoppgaver:

 • Personalledelse
 • Støtte for avdelingsleder i den daglige driften
 • Bidra til utvikling og oppfølging av virksomhetsplan for avdelingen
 • Økonomi/budsjett, sikre forsvarlig økonomiforvaltning 
 • Prosjektarbeid
 • Oppdatering og oppfølging av HMS-system
 • Nestkommanderende i nødmeldesentralen 

Kvalifikasjoner:

Du må ha:

 • Relevant høyere utdanning innen ledelse. Solid og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • Ledererfaring som innebærer personalansvar
 • Operativ erfaring fra brann og redning, helse, politi eller forsvaret
 • God kunnskap om og erfaring med IKT som arbeidsverktøy
 • Beherske norsk og engelsk som arbeidsspråk

 

I tillegg er det ønskelig at du har:

 • Erfaring fra offentlig sektor
 • Erfaring fra endringsledelse med gode resultater
 • Erfaring med utviklings- og endringsarbeid
 • Erfaring med metodisk tilnærming for å kunne dokumentere IKT-sikkerhet

ABSV ønsker seg en seksjonsleder som har gode administrative ferdigheter og mestrer arbeid av koordinerende art. Det er ønskelig med erfaring fra drift av operasjonssentraler eller andre døgnkontinuerlige driftsenheter. Kjennskap til nødnett og beredskapsarbeid vil bli vektlagt, og forståelse for ABSV sitt arbeidsområde er en forutsetning.

Personlige egenskaper:

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet for stillingen. For å lykkes og trives i arbeidet som seksjonsleder i ABSV, er det en fordel om du har følgende egenskaper: 

 • Rolig og avbalansert, med evne til å takle stressende situasjoner og høyt arbeidspress  
 • Relasjonsorientert med meget gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • En rollemodell som evner å være en tydelig og synlig leder med et sterkt ønske om å skape et godt arbeidsmiljø
 • Engasjert, systematisk og nytenkende
 • Beslutningsevne og gjennomføringsevne
 • Resultatorientert, strategisk og helhetstenkende
 • Selvstendig, ansvarsbevisst og god rolleforståelse
 • Kan sette deg inn i og iverksette tiltak i beredskapsplaner og annet planverk

Vi tilbyr:

 • Stillingen er underlagt arbeidsreglementet og betingelser for Rogaland brann og redning IKS 
 • Pensjonsordning i KLP 
 • Utfordrende og varierte oppgaver 
 • Gode personlige og faglige utviklingsmuligheter 
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø 
 • Lønn etter avtale  
 • Muligheter for trening i arbeidstiden 

Det er krav om plettfri vandel og det kreves politiattest ved ansettelse. Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres på nivå Hemmelig/NATO Secret ved en eventuell tilsettelse. 

Kandidater som kalles inn til intervju må være forberedt på å gjennomføre evne- og ferdighetstester for å kartlegge egnethet for stillingen.

 
Opprett gratis bedriftsprofil:
 • Legg ut alle dine ledige jobber
 • Bestill annonsering i alle kanaler
 • Motta søknader ett sted
Oppgrader om du ønsker flere verktøy:
 • Profesjonell søknadshåndtering
 • Karriere Match - 100.000 kandidater
 • Integrasjoner med HR og fag-systemer