Ledig stilling

Folkehelseinstituttet

Seksjonsleder for referansefunksjoner ved avdeling for virologi

Forskning og utvikling

Avdeling for virologi søker en seksjonsleder i en fast, nyopprettet 100% stilling. Vi søker deg som liker å jobbe i et spennende fagmiljø i rask utvikling, og som ønsker å være en viktig bidragsyter innenfor arbeidet med mikrobiologi ved Folkehelseinstituttet.

Avdeling for virologi ligger i område for smittevern, og sammen med avdeling for bakteriologi utgjør vi den største delen av Folkehelseinstituttets mikrobiologiske fagmiljø.

Avdelingen er et av de tyngste virologiske fagmiljøene i Norge og har ansvar for en rekke virologiske referansefunksjoner i medisinsk mikrobiologi. Vi utfører laboratorieanalyser, forskning og metodeutvikling innen virologi. Dette omfatter diagnostikk, karakterisering, overvåking og resistensbestemmelse av virus innen referansefunksjonene og bidrag til beredskapsarbeidet ved instituttet.

Avdelingen har totalt ca. 60 medarbeidere og går nå fra å være 2 seksjoner til å bli 4 seksjoner. Det vil være 1 pre-/postanalytisk seksjon med ca. 10 medarbeidere, og 3 fagseksjoner med ca. 15 medarbeidere. Vi søker nå ny seksjonsleder for en av de nyopprettede fagseksjonene. Den ene fagseksjonen har ansvar for referansefunksjoner på Mesling-, rubella-, og parotittvirus (MMR), polio-/enterovirus, skogflåttensefalittvirus (TBE), samt cellelaboratoriet i avdelingen. Den andre fagseksjonen har ansvar for referansefunksjoner på hepatitt A-, B-, C-, D- og E-virus, rotavirus, samt laboratoriedelen av humant papillomavirus (HPV)-vaksineoppfølgingsprogrammet. Avhengig av fagkompetanse, kvalifikasjoner og erfaring, vil du som ny seksjonsleder lede en av disse.

Som seksjonsleder vil du rapportere til avdelingsdirektør. Seksjonslederne utgjør sammen med avdelingsdirektør en samlet ledergruppe for avdelingen, som utfører den faglige og strategiske ledelsen av avdelingen og seksjonen. Du får personalansvar for seksjonens medarbeidere, og vil inngå i den daglige ledelse og drift av avdelingen. 

Arbeidsoppgaver:

 • Fag-, personal- og administrativt ansvar for seksjonen
 • Bidra til å omsette instituttets og utvikle avdelingens og seksjonens strategi i handlingsplaner, mål og resultater
 • Være en pådriver for å ta i bruk moderne teknologi, øke forskning og metodeutvikling i avdelingen, samt bidra i kvalitetsarbeid og kunnskapsutvikling
 • Ta ansvar for daglig drift av laboratoriene innen sitt fagområde. Dette innebærer bla. tett oppfølging av medarbeiderne, koordinere planlegging av arbeidet, optimalisere bruk av ressurser og påse at arbeidet utføres i henhold til kvalitetssystemet
 • Arbeide aktivt for et godt arbeidsmiljø og faglig utvikling av seksjonen og medarbeiderne
 • Sikre godt samarbeid med avdelingens øvrige seksjoner samt FHIs andre avdelinger som arbeider med beredskap, overvåking og epidemiologi av relevante agens  

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning innen biologiske fag (virologi, mikrobiologi, molekylærbiologi, cellebiologi, medisin, veterinærmedisin eller tilsvarende)
 • Vitenskapelig kompetanse på doktorgradsnivå
 • Fag- og forskningskompetanse innen mikrobiologi/molekylærbiologi fortrinnsvis innen virologi. Kunnskap om og erfaring med virus som inngår i en av avdelingens to nyopprettede fagseksjoners ansvarsområde vil tillegges stor vekt
 • Ledererfaring fra laboratoriefag er ønskelig, gjerne innen fag-/forskningsledelse eller diagnostisk virksomhet    
 • Erfaring med diagnostikk og beredskap er en styrke og vil bli vektlagt
 • Erfaring med kvalitetsarbeid vil bli vektlagt
 • Kjennskap til Folkehelseinstituttets samfunnsoppdrag og rolle er en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk  

Personlige egenskaper:

 • Engasjement for både administrativ, strategisk og faglig ledelse
 • Trygg og tydelig i lederrollen 
 • Evne til å motivere, involvere, inspirere og prioritere 
 • Evne til å samle og utvikle medarbeidere
 • Stor gjennomføringsevne
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass som har et stort samfunnsansvar og spiller en viktig rolle for befolkningens helse og trivsel
 • En spennende og variert jobb i et aktivt og sterkt fagmiljø
 • Engasjerte og hyggelige kollegaer som vektlegger kvalitet i arbeidet og godt samarbeid
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger 
 • Stilling som seksjonssjef og lønn etter avtale innenfor statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring
 • God pensjonsordning, gunstig boliglån og gode forsikringsordninger i Statens pensjonskasse