Ledig stilling

Folkehelseinstituttet

Seksjonsleder for pre- og postanalytisk arbeid ved avdeling for virologi

Forskning og utvikling

Avdeling for virologi søker en seksjonsleder i en fast, nyopprettet 100% stilling. Vi søker deg som liker å jobbe i et spennende fagmiljø i rask utvikling, og som ønsker å være en viktig bidragsyter i arbeidet med laboratoriedriften ved Folkehelseinstituttet.

Avdeling for virologi ligger i området smittevern, og sammen med avdeling for bakteriologi utgjør vi den største delen av Folkehelseinstituttets mikrobiologiske fagmiljø.

Avdelingen er et av de tyngste virologiske fagmiljøene i Norge og har ansvar for en rekke virologiske referansefunksjoner i medisinsk mikrobiologi. Vi utfører laboratorieanalyser, forskning og metodeutvikling innen virologi. Dette omfatter diagnostikk, karakterisering, overvåking og resistensbestemmelse av virus innen referansefunksjonene og bidrag til beredskapsarbeidet ved instituttet.

Avdelingen har totalt ca. 60 medarbeidere og går nå fra å være 2 seksjoner til å bli 4 seksjoner. Det vil være 1 pre-/postanalytisk seksjon med ca. 10 medarbeidere, og 3 fagseksjoner med ca. 15 medarbeider hver. Vi søker derfor nå ny seksjonsleder for det pre- og postanalytiske arbeidet.  

Som ny seksjonsleder for pre- og postanalytisk arbeid vil du få ansvar for å lede og videreutvikle driften ved prøve- og varemottak. Prøvemottaket har ansvar for mottak, utpakking og registrering av prøver til virologiske analyser ved avdelingen, og for utskrift, kontroll og utsendelse av svarbrev. Varemottaket er felles for de mikrobiologiske avdelingene på FHI, og arbeidet deles mellom disse, men arbeidet koordineres ved avdelingen for virologi. Varemottak har vakttelefon på dagtid, utfører mottak og utpakking av vareleveranser til de mikrobiologiske avdelingene, informerer om disse til avdelingenes medarbeidere og ivaretar logistikk på felles varelager. om seksjonsleder vil du rapportere til avdelingsdirektør.

Seksjonslederne utgjør sammen med avdelingsdirektør en samlet ledergruppe for avdelingen, som utfører den faglige og strategiske ledelsen av avdelingen og seksjonen. Du får personalansvar for seksjonens medarbeidere, og vil inngå i den daglige ledelse og drift av avdelingen. 

Arbeidsoppgaver:

 • Fag-, personal- og administrativt ansvar for seksjonen
 • Bidra til å omsette instituttets og utvikle avdelingens og seksjonens strategi i handlingsplaner, mål og resultater
 • Ta overordnet ansvar for daglig drift av prøve- og varemottak, samt varebestilling, utstyrskoordinering og ansvar for vedlikehold av kjemikalieoversikten. Dette innebærer bl.a. tett oppfølging av medarbeiderne, optimalisere bruk av ressurser og påse at arbeidet utføres i henhold til kvalitetssystemet
 • Være en pådriver for å øke digitalisering, effektivisering og videreutvikling av det pre- og postanalytiske arbeidet ved avdelingen
 • Administrativ koordinering i avdelingen samt ansvar for andre felles prosesser, som oppgaver relatert til avdelingens laboratoriejournalsystem
 • Bidra i kvalitetsarbeid
 • Arbeide aktivt for et godt arbeidsmiljø og faglig utvikling av seksjonen og medarbeiderne
 • Sikre godt samarbeid med avdelingens øvrige seksjoner og andre avdelinger ved FHI som arbeider med laboratorieberedskap, overvåking og forskning

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning innen helsefag eller biologiske fag fra høyskole eller universitet eller tilsvarende, gjerne i kombinasjon med formell utdannelse innenfor personalledelse og administrasjon. Alternativt kan annen høyere utdanning innen administrativ ledelse eller logistiske fag også være aktuelt
 • Ledererfaring innen laboratoriefag, fortrinnsvis innen pre- og postanalytisk arbeid eller diagnostisk virksomhet tillegges vekt.  
 • Erfaring med kvalitetsarbeid, fortrinnsvis i et akkreditert laboratorium vil vektlegges
 • Gode IKT-kunnskaper (bl.a. Microsoft Excel og Word). Erfaring med laboratoriejournalsystemer (LIMS) vil vektlegges
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk  

Personlige egenskaper:

 • Engasjement for både administrativ, strategisk og faglig ledelse
 • Trygg og tydelig i lederrollen 
 • Evne til å motivere, involvere, inspirere og prioritere 
 • Evne til å samle og utvikle medarbeidere
 • Stor gjennomføringsevne
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass som har et stort samfunnsansvar og spiller en viktig rolle for befolkningens helse og trivsel
 • En spennende og variert jobb i et aktivt og sterkt fagmiljø
 • Engasjerte og hyggelige kollegaer som vektlegger kvalitet i arbeidet og godt samarbeid
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger 
 • Stilling som seksjonsleder og lønn etter avtale innenfor statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring
 • God pensjonsordning, gunstig boliglån og gode forsikringsordninger i Statens pensjonskasse