Ledig stilling

Arbeidstilsynet

Seksjonsleder a-krim nord 

Offentlig forvaltning

Har du lyst til å bidra i Arbeidstilsynets innsats mot arbeidslivskriminalitet og useriøsitet i arbeidslivet?

Å sikre at arbeidstakere i Norge har gode og seriøse arbeidsforhold, og at useriøsitet og arbeidslivskriminalitet ikke bidrar til en konkurransevridning hvor useriøse virksomheter får kontrakter på bekostning av seriøse virksomheter, er en svært viktig oppgave. Useriøsitet og arbeidslivskriminalitet har alvorlige konsekvenser for arbeidstakere, virksomheter og samfunnet som helhet. Arbeidstilsynet samarbeider tett med flere myndigheter for å sikre at Norge har et godt og seriøst arbeidsliv.

Som seksjonsleder får du et spennende fagfelt, og du vil bidra til å bekjempe de kriminelle og useriøse aktørene i arbeidslivet sammen med dine kolleger.

Seksjon arbeidslivskriminalitet Nord, som du skal lede, har i dag 10 medarbeidere. De ansatte holder til på kontorer i Alta, Tromsø og Finnsnes. Kontorsted for seksjonslederen er Alta eller Tromsø. Seksjonsleder har personalansvar for alle ansatte i seksjonen. Som seksjonsleder blir du en del av avdelingens lederteam. Teamet består av direktøren og  seksjonsledere.  

Avdeling arbeidslivskriminalitet har 120 dyktige medarbeidere. Avdelingen har ansvar for å koordinere, styrke og bidra i Arbeidstilsynets innsats mot arbeidslivskriminalitet, i tråd med handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. I tillegg driver avdelingen blant annet med tilsynsaktivitet rettet mot useriøsitet i arbeidslivet.

Vi ønsker medarbeidere som har ulik kompetanse, livserfaring og bakgrunn, og som kan bidra med ulike fagkombinasjoner og perspektiver. Det gir et mangfoldig arbeidsmiljø som setter oss i bedre stand til å løse oppgavene. Vi tilrettelegger arbeidsplassen dersom du har behov for det. Du må regne med noe reiseaktivitet. 

Kvalifikasjoner:

Du må ha

 • relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå
 • kunnskap om arbeidslivskriminalitet
 • ledererfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet
 • erfaring fra å vise retning og få med deg dine ansatte

Det er en fordel om du har

 • erfaring fra HMS-arbeid
 • erfaring fra offentlig forvaltning
 • erfaring fra kontroll- eller tilsynsvirksomhet
 • erfaring fra partssamarbeid
 • erfaring med mediehåndtering

Vi ønsker også at du

 • er inkluderende og dyktig til å skape samarbeid og engasjement
 • er strategisk og operativ, resultatorientert og beslutningsdyktig
 • er strukturert og planleggende
 • er nytenkende og åpen for nye erfaringer
 • har gode kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig

Vi legger vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr:

Hos oss får du

- stilling og lønn som seksjonsleder, stillingskode 1211 i Statens lønnsregulativ. Avlønning for stillingen ligger i spennet 870 000–980 000 kroner. Lønnsfastsettelse etter avtale og vurdering av kvalifikasjoner.
- spennende og meningsfulle oppgaver innenfor et viktig samfunnsområde 
- gode muligheter til å forme og påvirke egen arbeidshverdag 
- et godt og inkluderende arbeidsmiljø med stor takhøyde og engasjerte kollegaer 
- forutsigbar og fleksibel arbeidstid og mulighet for trening i arbeidstiden 
- mulighet for delvis hjemmekontorløsning 
- gunstige pensjonsordninger og muligheter for lån gjennom Statens pensjonskasse.  

Les mer om hva vi tilbyr, her: https://www.arbeidstilsynet.no/om-oss/ledige-stillinger/hva-tilbyr-vi-vare-ansatte/

Viktig å vite før du søker 
Som ansatt i Arbeidstilsynet kan du normalt ikke ha bierverv eller andre økonomiske interesser som er underlagt Arbeidstilsynets tilsyn. Du kan be om unntak fra å bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må du begrunne i søknaden. Vi kontakter deg dersom du ikke får innvilget unntak. 

Vitnemål og attester må følge søknaden. Vi ber om at du henter vitnemål fra Vitnemålsportalen når du søker stillingen.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av papirer og vitnemål, og godkjenning fra NOKUT (http://www.nokut.no) eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (hkdir.no).