Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sekretær

Sekretær i 25% stilling fra 1. januar 2020

Sekretærens oppgave vil være å legge arbeidet i fylkeslaget til rette slik at møter, kurs og aktiviteter kan gjennomføres på best mulig måte. Sekretær er kasserer og studieleder i laget.

Vi søker etter en positiv og ryddig person som er samarbeidsorientert og har gode kommunikasjonsferdigheter, muntlig og skriftlig. Erfaring i bruk av ulike IKT-verktøy og evne til å ta i bruk nye verktøy er nødvendig. Kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Stillingen krever hjemmekontor og telefon. Laget holder PC og skriver. Det gis, i tillegg til lønn, kontor- og telefongodtgjørelse, samt kjøregodtgjørelse i samsvar med statens satser.

Nærmere opplysninger om stillingen finner du på husflid.no

Spørsmål om stillingen stilles sekretær Solveig Myrtrøen på e-post: so-myr@online.no eller tlf. 959 97 669.

Aktuelle søkerer vil bli innkalt til intervju.

Søknad sendes innen 15. november til styreleder Tone Liv Kjelingtveit e-post: tonelivk@gmail.com

 
Registrer deg på Karriere.no
  • Karriere Jobbmatch
  • Bedrifter ser relevante kandidater
  • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
  • Du velger selv din synlighet
  • Over 85.000 registrerte kandidater