Scrum Master

Utlendingsdirektoratet

Offentlige tjenester og forvaltning

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no  

DIGA (Digitaliseringsavdelingen) er IT-avdelingen i UDI og har i overkant av 80 ansatte. Avdelingen har ansvar for å forvalte og utvikle nasjonale IT-tjenester som håndterer søknader om asyl, visum og opphold. Vi deltar i tillegg i et utstrakt europeisk samarbeid om felles IT-løsninger på utlendingsfeltet.
Utlendingsfeltet er et komplekst og spennende felt, der vi jobber med lange linjer, men samtidig må kaste oss rundt og lage løsninger for å møte umiddelbare behov i det norske samfunnet.  Vi utvikler selvbetjeningsløsninger for brukere, automatisering av saksbehandling, robotisering av enkle arbeidsoppgaver samt med logistikk og samhandling mellom UDI og asylmottak.

DIGA har flere smidige team og rekrutterer nå en Scrum Master til et eller to av disse teamene. Våre team er godt etablerte team med høy kompetanse, og fokus på trivsel og å spille hverandre gode. Vi er veldig opptatt av å bygge et humørfylt, raust og inkluderende miljø, med folk som er opptatt av å bidra i vårt viktige samfunnsoppdrag. 

Vi bruker i dag både Scrum, Kanban og Scrumban. Verktøy vi bruker er blant annet Azure Devops, SharePoint, Teams og Atlassian.

Arbeidsoppgaver:

 • Veilede og utvikle smidige arbeidsmetoder i teamene og i organisasjon
 • Bygge opp team med motiverte teammedlemmer med høy gjennomføringskraft
 • Støtte produkteier i arbeidet med å lage en prioritert produktkø
 • Jobbe aktivt med å identifisere og fjerne hindringer for teamet
 • Fasilitere diskusjoner, beslutninger, og bistå med synlighet og deling av informasjon internt og eksternt

Vi ønsker at du har god kjennskap til smidig utvikling, metoder og prosesser og at du kan tilpasse metode etter behov.

Norsk er vårt arbeidsspråk.

Kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdannelse og minimum fullført Bachelorgrad. Det er ønskelig med minimum 2 års relevant arbeidserfaring
 • Sertifisert Scrum Master
 • Erfaring med Scrum
 • Kjennskap til DevOps, Kanban og Lean vil bli vektlagt
 • Kompetanse og praksis innen fasilitering, coaching og kontinuerlig forbedring vil vektlegges
 • Ha en god forståelse og interesse for teknologi 
 • Behersker norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Du bringer med deg mye energi, har en positiv holdning, og har evne til å få med deg andre på en smidig reise
 • Pedagogisk, har gode kommunikasjonsevner, og trives i å jobbe i tverrfaglig team med mennesker med og uten teknologikompetanse
 • Proaktiv og løsningsorientert, ser muligheter istedenfor begrensninger
 • Er strukturert og tydelig
 • Modig, tør å feile, men du lærer av feilene
 • En lagspiller som løfter frem andre, men setter pris på å bli spurt om råd og veileder gjerne andre
 • Åpen når det kommer til valg av metodikk, men har evnen til å tilpasse metodikken for å oppnå best mulig resultater

Vi er fortsatt under oppbygging av smidig organisasjon, så du må tåle at noen strukturer mangler eller er i endring. Er du positiv og endringsvillig, med et engasjement som motiverer og inspirerer kommer du langt. Personlige egenskaper vil vektlegges.

Vi tilbyr:

 • Mulighet til å være med på å levere et viktig samfunnsoppdrag 
 • Du er med på å forme et nyetablert smidig miljø og sette retning for arbeidet i årene som kommer 
 • Innflytelse på produktutviklingen av nye og eksisterende systemer 
 • Utviklingsmuligheter da vi har ulike team som du kan få jobbe i
 • Fantastiske kollegaer som trives med å jobbe sammen og mot et felles mål 
 • Helt nye moderne lokaler på Helsfyr – Valle View
 • Fleksibel arbeidstid, med mulighet for trening i arbeidstiden (Sommertid/vintertid)
 • Mobil arbeidsplass 
 • Lønn etter statens regulativ ingeniør (1411) i lønnsspennet kr. 600 000 -745 000 eller som overingeniør (SKO 1087) i lønnsspennet kr.750 000 – kr.900 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn. To prosent trekk til Statens pensjonskasse sikrer deg gode ordninger for pensjon, lån og forsikring. Betalt overtid

  For å kunne levere best mulig tjenester er det viktig med mangfold i rekrutteringen. Vi oppfordrer personer til å søke jobb hos oss, på tvers av alder, bakgrunn (eks hull i CV) og funksjonsevne. Vi legger arbeidsforholdene til rette for deg dersom du har behov for det.

 

Avkryssingene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i årsrapportene sine.  

I samsvar med offentleglova kan navnet ditt som søker, offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten. Du vil i så fall bli varslet.