Salgs- og markedsdirektør

Handelshøyskolen BI

Skole - Universitet

Det forventes sterk vekst og vesentlige endringer i markedet for etterutdanning i årene som kommer. Dette skyldes særlig fokus på livslang læring både hos myndigheter og næringsliv, som vil påvirke både konkurransebildet og kompetansen som etterspørres. I tillegg påvirker økende digitalisering både marked, produkter og konkurransesituasjon.

Å møte denne utvikling er svært viktig for BI. Dette stiller krav til både markedsføring, salg og produktutvikling. Rollen som salgs- og markedsdirektør er derfor sentral, og rapporterer direkte til divisjonsdirektør Executive.

Som salgs- og markedsdirektør har du overordnet ansvar for:

 • Å definere divisjonens salgs – og markedsføringsstrategi
 • Salg av BI Executive sine programmer. Dette innebærer ansvaret for å skape et solid salgsapparat som innehar tilstrekkelig produktinnsikt og veiledningskompetanse.
 • Markedsstrategi og markedskampanjer i tett samarbeid med divisjon heltid og andre relevante avdelinger.
 • Kundetilfredshet gjennom gode fysiske og digitale markedsførings- og kjøpsopplevelser
 • Analysebasert innsikt for å tilby en relevant portefølje som møter markedsbehov


Den riktige kandidaten har høyere utdanning fortrinnsvis på masternivå. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell bakgrunn.

For å lykkes er det viktig at du har erfaring med et strategisk og helhetlig kundeperspektiv både for individ og B2B. Du bør ha hatt overordnet ansvar for kundereisen, herunder markedsstrategi og –kampanjer, salgsaktiviteter og veiledningstjenester. Erfaring og forståelse fra relevant gjennomføring / drift vil være en fordel. God innsikt i moderne markedsføring / marketing automation og solid digital forståelse er viktig. Det samme gjelder solid ledererfaring, med dokumenterte resultater på prosessforbedringer og resultatvekst. Du bør ha erfaring fra store komplekse organisasjoner hvor god samhandling er avgjørende for å lykkes.


Vi ser etter deg som er relasjonssterk og flink med mennesker. Du er trygg, inngir tillit – lytter godt og skaper høy troverdighet. Du er strategisk og analytisk sterk og tydelig markeds– og kundeorientert. Helhetstenkning og samarbeidsorientering preger din måte å jobbe på. Du har god organisasjonsforståelse, kommuniserer godt og tydelig på alle nivåer, er fremoverlent og offensiv, men stayer og tålmodig når det er nødvendig.

Du trives med å lede høyt kompetente mennesker. Motiverer, setter retning, bygger lag og kompetanse, involverer og gir ansvar

Interesse for studentene og BI sitt samfunnsoppdrag er viktig
 

Som salgs- og markedsdirektør for BI Executive får du:

 • En sentral rolle hos en av Europas største og beste handelshøyskoler
 • En sterk posisjon og høye ambisjoner i et marked i vekst og utvikling
 • Bredt ansvar og store muligheter til å påvirke og utvikle
 • Et faglig og sosialt arbeidsmiljø, med hyggelige, engasjerte og kompetente kollegaer
 • Tilgang på videreutdanning og kompetansepåfyll
 • En av landets beste pensjons- og forsikringsordninger
 • Det legges opp til en balanse mellom jobb og privatliv

Betingelsene er konkurransedyktige

Om dette er interessant for deg, er du velkommen til å ta kontakt med en av våre rådgivere i Jefferson Wells: Øystein Dahl (905 68 285) eller Umid Alem (457 99 490). Registrer søknad og CV senest innen 4 oktober på www.jeffersonwells.no. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

SØK PÅ STILLINGEN