Ledig stilling

Active People AS

Sales Manager

Bemanning og rekruttering

Kitron er et solid selskap med en lang historie. Vi er et sosialt ansvarlig selskap som vektlegger bærekraft og ansvarlig produksjon. Kitrons verdier er forpliktelse, innovasjon og engasjement. Som kontraktsprodusent av et bredt spekter av avansert elektronikk i et globalt marked, bidrar vi til utvikling og innovasjon i flere sektorer på verdensbasis. Vi opplever betydelig vekst i etterspørselen av våre tjenester, særlig drevet av elektrifiseringen i industrien generelt og de betydelige investeringene i forsvarsindustrien spesielt. Virksomheten har et stort vekstpotensial i årene som kommer, og derfor skal vi blant annet utvide vår kapasitet gjennom nytt og moderne produksjonsbygg på Longum i Arendal.
 
Vi bygger også organisasjonen for videre vekst og oppretter en ny rolle som Sales Manager i Kitron AS. Som Sales Manager har du en sentral posisjon i selskapet og rapporterer til administrerende direktør. Du vil være hovedansvarlig for å ivareta og utvikle den helhetlige porteføljen av eksisterende og nye kunder; lede kontinuerlige forbedringer av kundeteamenes prosesser; lede globale kundeforhold på tvers av lokasjoner så vel som konkrete, lokale kundeforhold; utvikle et sterkt team av Key Account Managers – og ikke minst støtte administrerende direktør og lederteamet direkte i utviklingen av salgsstrategier og alle tiltak som bidrar til våre kunders suksess.
 
Personen som tilsettes må tilfredsstille alle krav for å bli sikkerhetsklarert.

Kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdanning
 • Solid erfaring innen salg, markedsføring og forretningsutvikling
 • Relevant ledererfaring
 • Ønskelig med erfaring fra internasjonal teknologi- og /eller produksjonsvirksomhet
 • Meget gode språkkunnskaper både skriftlig og muntlig på engelsk og norsk

Personlige egenskaper:

 • Dyktig leder som identifiserer seg med selskapets verdier
 • Sterk på kommunikasjon, presentasjon og relasjonsbygging
 • Forretnings-, prosess- og utviklingsorientert; demonstrerte evner til å finne løsninger og å skape resultater
 • Opptatt av å inspirere og utvikle medarbeidere; godt humør
 • Strategisk og analytisk; alltid på jakt etter forbedringer til beste for selskap og kunder
 • Solid markeds- og økonomiforståelse
 • Systematisk og strukturert arbeidsstil tilpasset et dynamisk arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

Først og fremst vil du få en sentral lederrolle i et internasjonalt selskap i sterk vekst. Ditt bidrag betyr noe for vår fremtidige suksess, og du bidrar dermed til å sikre at Kitron forblir en ledende virksomhet internasjonalt og en hjørnesteinsbedrift lokalt. Hos oss vil du få en variert hverdag, hvor du skal samarbeide med ulike kolleger og kunder både i Norge og i utlandet. Du vil få muligheten til å bryne deg på mange spennende faglige utfordringer! Vi har også fokus på kontinuerlig utvikling av kompetansen til våre ansatte.