Ledig stilling

Birkenes kommune

2.gangs utlysning: Saksbehandler i Boveiledertjenesten 

Offentlig forvaltning

Boveiledertjenesten har ansvaret for tjenester til mennesker med utviklingshemming og andre barn/voksne som har behov for tilrettelagte tjenester i bolig eller avlastning.

Boveiledertjenesten består av Dagsenter, 2 botilbud med til sammen 11 boliger og avlastningsenhet. Det utgjør 34 årsverk. Videre har boveiledertjenesten ansvar for støttekontakter, privat avlastning, BPA og omsorgsstønad. 

Vi har nå ledig stilling som saksbehandler. Til stillingen ligger ansvar for all saksbehandling innenfor fagområdet samt saksbehandling for avlastning, BPA, støttekontakt og omsorgsstønad. Stillingen har også ansvar for å skaffe støttekontakter og avlastere samt oppfølgingen av disse.

2.gangs utlysning med utvidelse av kvalifikasjonskravet.

Arbeidsoppgaver:

 • Saksbehandling innenfor områdene praktisk bistand og opplæring, omsorgsstønad, støttekontakt, dagtilbud, tjenester i bolig, BPA og avlastning til mennesker med utviklingshemming og/eller andre store hjelpebehov.
 • Delta i ansvarsgruppemøter og samarbeid med andre instanser.
 • I tillegg til saksbehandling så ligger det til stillingen å finne støttekontakter og private avlastere samt oppfølging av disse.
 • Koordinatoransvar for enkelte brukere.
 • Saksbehandler må regne med å bidra der det er behov i andre administrative oppgaver.

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker deg med helse- og sosialfaglig utdanning eller pedagogisk utdanning fra universitet/høyskole på minimum bachelor nivå.
 • Saksbehandlerkompetanse 
 • Må kunne bruke data som arbeidsverktøy
 • Bør ha gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet, og kjennskap til brukergruppen er en fordel.
 • Søker må ha evne til å samarbeide med kolleger, brukere og pårørende.
 • Søker må ha vilje til å stå på og evne til å ta initiativ og være løsningsorientert.
 • Søker må kunne arbeide selvstendig og i team.

Vi tilbyr:

Spennende, utfordrende og givende arbeidsoppgaver. Boveiledertjenesten er en god arbeidsplass med dedikerte ansatte og flotte brukere. Birkenes kommune tilbyr ordnede arbeidsforhold med lønn etter gjeldende tariff.