Ledig stilling

Larvik kommune

Saksbehandler

Offentlig forvaltning

Tolketjenesten i Larvik ble etablert i 2004, er eid av Larvik kommune, og tilbyr tolke og oversettelsestjenester. Avdelingen er organisert under tjenesteområdet Oppvekst og Kvalifisering og er underlagt virksomhetsområdet Larvik læringssenter. Våre tjenester er rettet mot alle kommunale, fylkeskommunale og statlige instanser som har juridisk ansvar for å sikre en forsvarlig kommunikasjon. Vi tilbyr også tjenester til private oppdragsgivere. Avdelingen har 5 fast ansatte fordelt på 4,5 årsverk og ca. 100 frilanstolker som utfører oppdrag på oppdragsavtaler.

Kvalifikasjoner:

Arbeidsoppgaver

Du skal: 

 • Ta imot og behandle bestillinger på muntlig tolking og skriftlig oversettelse, og andre henvendelser fra offentlige og private instanser per telefon og gjennom digitale kanaler.
 • Lage oppdrag i vårt fagsystem, finne rett tolk/oversetter til oppdraget og formidle oppdraget.
 • Bistå tolker og tolkebrukere med veiledning og informasjon og henvise videre til rette vedkommende.
 • Utføre diverse oppgaver i forbindelse med rekruttering av nye tolker, herunder opprettelse av arbeidsavtale og lønnsmeldinger. 
 • Behandle digitale timelister og andre oppgaver tilknyttet lønnsarbeid.
 • Registrere tolker og oppdragsgivere i fagsystemet.
 • Utføre fakturering og driftsregninger
 • Drive språkvask.
 • Oppdatere avdelingens rutinehåndbok i kommunens kvalitetssystem TQM.
 • Utføre diverse kontorarbeid

Kvalifikasjoner

 • Du har minimum 3- årig relevant høgskole/universitetsutdanning
 • Vi krever særdeles gode norskkunnskaper og svært gode skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Du har god IKT- kompetanse og forståelse.
 • Relevant arbeidserfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • Det er ønskelig at du har relevant arbeidserfaring, herunder arbeid med formidling av tolketjenester i offentlig sektor.
 • Det er ønskelig med kjennskap til Tolkeloven.

Personlige egenskaper:

 • Vi ser etter en person som er imøtekommende, selvstendig, strukturert, og med høy gjennomføringsevne.
 • Du har stor arbeidskapasitet og være innstilt på å måtte jobbe med flere datasystemer.
 • Tolkeformidlere er bindeleddet mellom tolk og tolkebruker. Arbeidet krever god koordineringsevne og evnen til å kunne yte god service i en periodevis hektisk arbeidsdag.
 • Du innehar gode samarbeidsevner, fleksibilitet og trives med å jobbe i team.

Personlige egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

Vi tilbyr:

 • Spennende og meningsfylte oppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • Et godt arbeidsmiljø som er opptatt av selvstendige medarbeidere og delingskultur.
 • God forsikrings- og pensjonsordninger
 • Velferdsordninger for ansatte
 • Lønn etter gjeldende tariff

Annet
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag gjennom verdiene våre nysgjerrig, ærlig, raus og engasjert (NÆRE). Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noen. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige.

En jobb med mening, med mulighet til å utgjøre en forskjell – det får du hos oss!

Som arbeidstaker i kommunen blir du ansatt på de vilkår, rettigheter og plikter som følger av avtaler, reglementer og lover. Larvik kommune ser mangfold som en styrke, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at du som søker kan bli ført opp på offentlig søkerliste, selv om du har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.

Før du tiltrer må du fremvise politiattest uten merknader som har betydning for arbeidsforholdet.

Du må sende søknaden din elektronisk innen fristen via Webcruiter, og legge ved attester og vitnemål.