• Bedrift
  Færder kommune
 • Søknadsfrist
  30.04.2022
 • Sted:
  NØTTERØY
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  NØTTERØY
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4306374
 • Se her for andre jobber fra Færder kommune

Saksbehandler 100% vikariat

Færder kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Tjenestekontoret er en bestillerenhet i Færder kommune. Tjenestekontorets kjerneoppgaver er å motta og saksbehandle søknader/henvendelser om helse- og omsorgstjenester. Saksbehandler på tjenestekontoret informerer om rettigheter innenfor gjeldende lovverk og kartlegger bistandsbehov for innbyggere som søker om tjenester. Vi håndterer henvendelser fra eksterne og interne samarbeidspartnere som eksempelvis utførertjenestene, spesialisthelsetjenesten, fastleger med flere. Vi har en målsetting om å kunne tilby rett tjeneste til rett tid, tilpasset den enkeltes tjenestebehov. Kommunens helse- og omsorgstjeneste skal bidra til god helse og forebygge sykdom. Tjenestekontoret har en viktig nøkkelfunksjon for å nå målene om at helsetjenestene skal bidra til at personer kan bo lengst mulig hjemme og motta forsvarlige og nødvendige tjenester. 

Arbeidsoppgaver:

Tjenestekontoret har ansvaret for å saksbehandle søknader om helse- og omsorgstjenester etter forvaltningslovens bestemmelser. 

Vi har behov for vikar i langtidssykemelding. Vikariatetet tilbys for 3 måneder av gangen, og vil forlenges ved behov. Arbeidsoppgavene for vikariatet er saksbehandling av søknader om tjenester innenfor pleie og omsorg til voksne og eldre personer. Du vil samarbeide tett med andre saksbehandlere innenfor samme felt, samtidig som arbeidet innebærer en stor grad av selvstendighet og fleksibilitet. Det er ønskelig med tiltredelse så raskt som mulig. 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • 3 årig helse og/sosialfaglig utdanning
 • Videreutdanning innen helserett er ønskelig, men ikke påkrevet
 • Erfaring innen saksbehandling, samt brukerrettet arbeid
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet vil vektlegges
 • Selvstendig og løsningsorientert

 

Vi tilbyr:

Tjenestekontoret er tverrfaglig sammensatt. Vi har sykepleiere, ergoterapeut og vernepleiere. Alle våre ansatte har videreutdanning i helserett, samt andre relevante videreutdanninger. Vi har et godt arbeidsmiljø, samt et godt samarbeid med kommunens utførertjeneste.

Vi er i stadig utvikling, og er opptatt av å finne gode og innovative løsninger som kan bidra til at den enkelte søker får tjenester som bidrar til økt selvhjulpenhet og en bedre hverdag.

Til vikariatet vil det bli tilbudt god opplæring, veiledning og en fadderordning av en erfaren saksbehandler. Vi har skriftlige prosedyrer og tildelingskriterier som vil bidra til god opplæring. 

 

 
 • Bedrift
  Færder kommune
 • Søknadsfrist
  30.04.2022
 • Sted:
  NØTTERØY
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  NØTTERØY
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4306374
 • Se her for andre jobber fra Færder kommune