Spørsmål rettes til

Grethe Karin Hoviosen
tlf: 61362970

Rusterapeut

Stiftelsen Valdresklinikken

Sykepleie- og omsorgtjenester

Heltid turnusarbeid med snarlig tiltredelse.

Vi er nå i utprøving av 12-uker turnusperiode med langvakter hver 4. helg.

Arbeidsområder

 • Delta i tverrfaglig behandlingsteam
 • Veilede pasienter i 12-trinns programmet
 • Delta i gruppeterapi
 • Gjennomføre undervisning til pasienter
 • Være del av den helhetlige miljøterapeutiske behandlingen

Kvalifikasjoner

 • Egen erfaring fra rus og avhengighet kreves og du må ha vært rusfri i minimum fem år
 • Vi ønsker at du har gjennomført 12-trinnsbehandling
 • Aktiv deltakelse i AA / NA
 • Utdanning innen området er en fordel, men det legges til rette for ønsket utdanning
 • Det er en fordel om du har arbeidserfaring fra helse- eller sosialfeltet

Personlig egnethet vektlegges

 • Du er interessert i å arbeide med rusavhengige og har mot til å være til stede i samarbeidet med pasienten og hens pårørende
 • Du kan arbeide selvstendig og samtidig være i nær dialog og samhandling med kollegaer og eksternt hjelpeapparat
 • Du håndterer å arbeide under press, men kan også roe ned og balansere situasjonen når mye skjer samtidig
 • Du evner å planlegge din egen arbeidsdag og samtidig justere planene når det kreves
 • Du ønsker å bidra til at du og dine kollegaer opplever arbeidsoppgavene og felleskapet ivaretakende og meningsfullt.

Generelt

 • Behandlingstilbudet vårt avhenger av ansatte som spiller godt sammen med åpen kommunikasjon, omsorg for fellesskapet og humor
 • Alle ansatte hos oss er viktige i den helhetlige miljøterapeutiske behandlingen
 • Vi legger stor vekt på personlig egnethet og interesse for arbeid med rusavhengige
 • Vi har regelmessig intern veiledning og legger til rette for faglig oppdatering
 • Lønns- og arbeidsvilkår etter avtale
 • Vi kan være behjelpelig med bolig

Søkere må beherske norsk som arbeidsspråk, og god kunnskap om norsk hjelpeapparat er ønskelig. 

Søknad med CV sendes elektronisk innen 19. juni 2021 til grethe.karin.hoviosen@valdresklinikken.no.

 

Spørsmål rettes til

Grethe Karin Hoviosen
tlf: 61362970