• Bedrift
  Surnadal kommune
 • Søknadsfrist
  08.08.2021
 • Sted:
  SURNADAL
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Politi, brann og toll
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  SURNADAL
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3984099
 • Se her for andre jobber fra Surnadal kommune

Ruskonsulent, fast 100% stilling

Surnadal kommune

Politi, brann og toll

 

Vi har ledig fast 100% stilling som ruskonsulent.

Til stillinga ligg ansvar for å vere med og vidareutvikle rusomsorga i kommunen og for å fremme

nettverkssamarbeid både mot nabokommunar og andre naturlege samarbeidspartar i 1. og 2. linjetenesta.

Stillinga er ledig for oppstart snarast.

 

 

For stillinga gjeld:

 

Ruskonsulenten skal saman med saksbehandlarar, psykiatrisk sjukepleiar, psykolog, aktivitetskontakt, ungdomskontakt, bustadsosialt arbeid og NAV utgjere eit ressursteam innan rusområdet.

 

Arbeidsoppgåver:

 • Rusførebyggjande arbeid. Gjennom dialog og motivasjon medverke til at mennesker med eit rusproblem og evt psykisk liding får ein best muleg kvardag.
 • Råd og veiledning til rusavhengige og deira  pårørande
 • Oppfølging av LAR- pasientar i samarbeid med andre.
 • Oppfølging av rusmiddelmisbrukarar, før, under og etter behandling eller fengselsopphald.  
 • Opprette/ delta i ansvarsgrupper og utarbeiding av individuelle planer (IP) for dei med rusmiddelproblem, der dette er hensiktsmessig.
 • Oppfølging av individuelle behandlingsopplegg og henvisnig til spesialhelseteneste
 • Samhandle med tverretatlege tenester i kommunen, spesialisthelseteneste/rusinstitusjonar og andre.
 • Akuttoppdrag i regi av tenesta eller i samarbeid med andre instansar.
 • Saksbehandling i samband med pasientbehandling og oppfølging.
 • Delta i planarbeid som gjeld rusfeltet.
 • I samarbeid med NAV skal ein motivere og arbeide for at personar innan målgruppa skal ha ein arbeidsaktivitet t.d. ved bruk av kvalifiseringsprogrammet.

 

Hovudfokuset i stillinga skal vere arbeid med enkeltpersonar - i jobb, skule, i bustad og i høve til nettverk/fritid - i nært samarbeid med pårørande. Noko kveldsarbeid må påreknast.

 

Kvalifikasjonar:

 • Treårig sosialfagleg -, eller anna høgskule- /universitetsutdanning er eit krav.
 • Ønskje om vidareutdanning innan rus-/ psykisk helse.
 • Erfaring frå rusarbeid er ein fordel
 • Søkjarar må ha evne til målretta og systematisk arbeid samt kunne arbeide tett med andre fagpersonar.
 • Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på god skriftleg og munnleg framstillingsevne, personleg eignaheit, evne til sjølvstendig arbeid og vilje til samarbeid.
 • Den som blir tilsett må kunne disponere bil.

 

Vi kan tilby:

 • Vanlege kommunale tilsettingsvilkår etter gjeldande avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Flyttegodtgjersle i hht kommunen sin personalplan
 • Variert og interessant arbeid i eit godt arbeidsmiljø

 

 

 
 • Bedrift
  Surnadal kommune
 • Søknadsfrist
  08.08.2021
 • Sted:
  SURNADAL
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Politi, brann og toll
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  SURNADAL
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3984099
 • Se her for andre jobber fra Surnadal kommune