Ledig stilling

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Rissa brannstasjon

Brannvesen

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS har 2 ledige stillinger som deltid brannkonstabel ved Rissa brannstasjon i 2,5 % stilling. Den ene stillingen er fast, og den andre stillingen er et vikariat.

Stillingsprosenten beskriver antall timer man øver i året, og i en 2,5 % stilling har man 52 øvingstimer i året. Disse øvingene foregår på ettermiddag/kveld. Alle brannkonstablene må ha hver sin radioterminal som brukes ved utrykning. I tillegg til dette har man beredskapsvakt hver 4.uke (dreiende vakt) hvor man har 24 t vakt i en uke, samt utrykninger/oppdrag. Det forutsettes 13 vaktuker pr. år i henhold til vaktplan. Lønnen varierer dermed litt, men det ligger på 11 000 - 12 000 kr brutto hver måned, så vil det kunne bli mer de periodene man har overtid og flere oppdrag.

Til stilling i brannvesenet stilles det formelle krav til utdanning. Den som tilsettes må derfor være innforstått med å gjennomføre denne utdannelsen. Det stilles også beredskapsmessige helsekrav i.h.t fysiske retningslinjer for TBRT IKS og ifølge arbeidstilsynets helseundersøkelse, samt fysiske tester for røyk- og kjemikaliedykkere.

Informasjon om de fysiske kravene finnes på vår hjemmeside. For de som tilsettes kreves politiattest.

Den som ansettes  bo og arbeide i rimelig nærhet til brannstasjonen, og ha en klar avtale om å kunne forlate hovedarbeidsgiver under utrykninger i arbeidstiden. Ta kontakt med leder for distriktet, Sverre Anders Hafeld, om du har spørsmål rundt dette. 

Det er pliktmessig hold av privatbil. Det er ønskelig med førerkort kl. C og kode 160 for utrykningskjøring. Det er mulig å søke på stillingen dersom man på utlysningstidspunktet ikke innehar nødvendig kompetanse.

 

Vi kan tilby spennende og allsidige arbeidsoppgaver, godt miljø og god kompetanseutvikling.

Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper som samarbeidsevne og positiv innstilling.

 

Nærmere opplysninger om stillingene fås hos: Sverre Anders Hafeld: 911 17 988