• Bedrift
  Samnanger kommune
 • Søknadsfrist
  31.05.2023
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Engasjement
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5650, TYSSE
  SAMNANGER
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5050578
 • Se her for andre jobber fra Samnanger kommune
 • Oppdatert 07.03.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Samnanger kommune

Ringevikarer til barnehagane

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Samnager kommune treng ringevikarer til barnehagane. Søkjarar vil bli vurdert fortløpande.

Arbeidsoppgåver:

 • Deltaking i det pedagogiske arbeidet

 • Bidra til trivselen til barn, tryggleik og utvikling
 • Vera ein bidragsytar i det faglege arbeidsmiljøet til barnehagen
 • Deltaking i foreldresamarbeid
 • Deltaking i arbeidet med planlegging, vurdering og dokumentasjon

 

Kvalifikasjonar:

 • Har gode samarbeidsevner
 • Er ein tilstadeverande omsorgsperson og tydeleg rollemodell
 • Er fleksibel og taklar fleire utfordringar på same tid
 • Er oppteken av barn sin leik og leikemiljø
 • Er ein bidragsytar i eit postivt arbeidsmiljø
 • Politiattest, jfr. Barnehageloven § 30 

Personlege eigenskapar:

 • Sjå på barnehagen som ein læringsarena, der barna er i fokus
 • Ta initiativ og visa sjølvstende til å gjennomføra planar og idear
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner både med barn og vaksne, og vera god på å bygga relasjonar
 • Trivast i eit hektisk miljø der mykje skjer samtidig
 • Ha ei helse som er forenleg med å vera ein aktiv vaksen saman med barna

Me tilbyr:

 • Lønn, offentleg pensjon og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk
 • Gunstig pensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring

 • Ein spanande og utviklande barnehagekvardag
 • Eit godt og stabilt arbeidsmiljø med faglege og løysingsorienterte kollegar


Me ønsker eit arbeidsmiljø prega av mangfold, og at våre tilsette skal gjenspegla befolkninga forøvrig. Me oppfordrar alle som er kvalifisert til å søke jobb hjå oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn eller minoritetsbakgrunn. Me legge vekt på å tilrettelegge arbeidsforholda dersom du har behov for det. 

Me gjer merksam på at søkjarlister til stillingar i kommunen er offentlege, jf. § 25 i offentleglova. Opplysningar om søkjaren kan verta gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. I slike tilfelle vil søkjaren verta varsla på førehand, slik at han/ho har moglegheit til å trekkja søknaden.

 Som tilsett i Samnanger kommune vil du bli innmeldt i KLP sinpensjonsordning. KLP tilbyr pensjon, bank og forsikringstenester og er Noregs største pensjonsselskap.

 

 

 • Bedrift
  Samnanger kommune
 • Søknadsfrist
  31.05.2023
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Engasjement
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5650, TYSSE
  SAMNANGER
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5050578
 • Se her for andre jobber fra Samnanger kommune
 • Oppdatert 07.03.2023