Detaljer

 • Bedrift
  Samnanger kommune
 • Søknadsfrist
  31.03.2021
 • Sted:
  Tysse
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestland
 • Arbeidssted:
  Tysse
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3384219
 • Se her for andre jobber fra Samnanger kommune

Ringevikar barnehage

Vi søkjer ringevikarar som ynskjer å vera med å skapa ein god og trygg kvardag for borna.

Du vil motta svar på at søknaden er motteken, søknadande vil bli behandla fortløpande og når einings leiarane har behov for vikar vil dei gå gjennom søkarane og ta kontakt med søkarar dei finn aktuelle.

 

Arbeidsoppgåver:

 • Vere til stades for barna
 • Vere engasjert i barna sin leik inne og ute
 • Sette deg godt inn i alle rutinar
 • Andre praktiske oppgåver
 • Arbeide i samsvar med kommunen sine verdiar : Kvalitet - Tillit - Framsynt


Kvalifikasjonar:

 • Du må være ein påliteleg, open og ærlig person. 
 • Erfaring frå barnehage er ein føremon
 • Søkjar må gjennom kunnskap, erfaring og personlege eigenskapar kunne samarbeide med og skapa tillit og dialog med personale, barn og foreldre. Vi oppmodar òg menn til å søkja.
 • Du må vera ein aktiv vaksen som ser kvart enkelt barn, lyttande og tilstades.
 • Du må ha god helse slik at du kan vera aktiv saman med barna
 • God norskkunnskapar. For søkjar utanfor Skandinavia må ein ha bestått norksprøve B2 skriftleg og muntleg

Godkjent politiattest må leggjast fram ved tilsetjing.


Personlege eigenskapar:

 • Evne og lyst til å motivere og inspirere
 • Fleksibel, kreativ og ha evne til refleksjon
 • Evne og lyst til å gjere kvarandre gode
 • Lyst til utvikling og prosjektarbeid
 • Er engasjert og aktiv med barna
 • Har gode omsorgsevner
 • Er god rollemodell for små og store
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner


Me tilbyr:

 • Lønn, offentleg pensjon og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk
 • Gunstig pensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring

 • Ein spanande og utviklande barnehagekvardag
 • Eit lyst og triveleg barnehagebygg
 • Nærleik til skog og sjø med høve til fine naturopplevingar
 • Eit godt og stabilt arbeidsmiljø med faglege og løysingsorienterte kollegar
 • Inkluderande arbeidsmiljø


Me ønsker eit arbeidsmiljø prega av mangfold, og at våre tilsette skal gjenspeigla befolkninga forøvrig. Me oppforda alle som er kvalifisert til å søke jobb hjå oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn eller minoritetsbakgrunn. Me legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholda dersom du har behov for det. 

Me gjer merksam på at søkjarlister til stillingar i kommunen er offentlege, jf. § 25 i offentleglova. Opplysningar om søkjaren kan verta gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. I slike tilfelle vil søkjaren verta varsla på førehand, slik at han/ho har moglegheit til å trekkja søknaden.

Som tilsett i Samnanger kommune vil du bli innmeldt i KLP sin pensjonsordning. KLP tilbyr pensjon, bank og forsikringstenester og er Norges største pensjonsselskap.

https://www.klp.no/