Detaljer

 • Bedrift
  Skatteetaten
 • Søknadsfrist
  04.10.2020
 • Sted:
  SANDEFJORD
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  SANDEFJORD
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3144945
 • Se her for andre jobber fra Skatteetaten

Revisor/økonom

Avdeling utland består av to seksjoner som har ansvaret for produksjonen i det internasjonale segmentet. Avdelingen har ansvar for et korrekt skatte- og avgiftsmanntall, skal tilrettelegge for egenfastsetting og har ansvar for myndighetsfastsettelse, utvidet kontroll og klagebehandling.

Etaten jobber ut fra en risikobasert tilnærming, og benytter ulike virkemidler for å sikre skattegrunnlaget. Vi ønsker nå å styrke laget med en revisor/økonom med god analytisk kompetanse, som kan være med å bidra til å nå Skatteetatens hovedmål om økt etterlevelse.

Gruppen i Sandefjord har et spesielt ansvar for håndtering av personlige næringsdrivende i det internasjonale segmentet, utenlandske personlig næringsdrivende som flytter til Norge og norske personlig næringsdrivende/utenlandske statsborgere som flytter til utlandet. I tillegg jobber gruppen med personlige skattytere innen utlandssegmentet. Du vil inngå i et godt tverrfaglig og sosialt miljø ved et kontor som vektlegger kunnskapsdeling og samhandling høyt. I tråd med avdelingens prioriteringer, må du etter hvert påregne å jobbe med skatte- og avgiftsrelaterte problemstillinger både innen person- og næringsområdet. 

I Skatteetaten jobbes det kontinuerlig med å automatisere og digitalisere dagens manuelle prosesser, og vi søker etter en fremoverlent person som kan være med å videreutvikle måten vi jobber på.

Har du de rette forutsetningene, og identifiserer deg med Skatteetatens sine verdier; profesjonell, imøtekommende og nytenkende, håper vi å høre fra deg.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd.

Arbeidsoppgaver
 • Bistå i risikoanalysearbeidet av skattytere i det internasjonale segment, og vurdere bruk av riktig virkemiddel, herunder veiledning og kontroll.  
 • Gjennomføring av valgt virkemiddel, selvstendig eller i team
 • Delta i utviklingsarbeid eksempelvis gjennom deltakelse i prosjekter mv.      
 • Arbeid med kontinuerlig forbedring og intern digitalisering ved bruk av relevante applikasjoner og verktøy
 • Saksbehandling innenfor utlandsområdet     
 • Samarbeid med etatens øvrige enheter og fagmiljøer

Noe reiseaktivitet må påregnes.  

Kvalifikasjoner
 • Master i regnskap og revisjon/høyere økonomisk utdannelse på masternivå. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT
 • Bachelorgrad kombinert med lang erfaring innen skatt og/eller merverdiavgift kan også bli vurdert
 • Ønskelig med arbeidserfaring  innen skatt, avgift eller regnskap
 • God digital og analytisk kompetanse 
 • Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
 • Trives i et miljø med høye krav og klarer å levere innenfor rammer og frister
 • God formidlingsevne og ser viktigheten av god dialog/kommunikasjon internt og eksternt
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • Tar ansvar for egen læring og utvikling
 • Opptatt av å ivareta godt arbeidsmiljø
Vi tilbyr
 • Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • Utfordrende oppgaver i et tverrfaglig og tverretatlig miljø
 • Kompetanseutvikling
 • Fleksitid
 • Trening i arbeidstiden
 • En raus personalpolitikk
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, som er en av Norges beste pensjonsordninger 

Stillingen er lønnet som rådgiver (kode 1434) / seniorrådgiver (kode 1364) / skatterevisor (kode 1223) / spesialrevisor (kode 1224) fra kr 475 000 - kr 700 000, avhengig av kvalifikasjoner. For å få revisorkode må du ha karakteren C eller bedre i fordypningsemnene revisjon, årsregnskap, skatterett og rettslære.  De første seks månedene regnes som prøvetid.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.