Ledig stilling

Larvik kommune

Renholder/kjøkkenassistent

Offentlig forvaltning

Er du på jakt etter spennende utfordringer og hyggelige kollegaer ønsker vi å ha deg med på laget!
Byskogen korttid er en del av virksomhet Larvik helsehus, og lokalisert i Larvik sentrum med tilknytning til bl.a Sykehuset i Vestfold avd Larvik, Larvik legevakt og kommunens Tjenestekontor.
Byskogen korttid er en avdeling med 46 senger fordelt på to etg. Vi har spesialisert institusjonstilbud som består av avklaring, korttid, Øyeblikkelig hjelp døgn og lindrende behandling. Avdelingen er preget av et høyt tempo med pasienter ut og inn daglig. Pasienten kommer fortrinnsvis fra spesialisthelsetjenesten, men også fra hjemmet. Etter endt opphold utskrives de til hjemmet både med og uten videre oppfølging. Avdelingen vår kjennetegnes av dyktige medarbeidere med god faglig kompetanse, som liker å jobbe i et miljø med høyt tempo og med avanserte behandlinger og prosedyrer. Det er lege til stede i avdelingen daglig. For at vi skal lykkes med å gi pasienten god behandling er det viktig å ivareta et godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten, så vel som øvrige virksomhetene i Helse og Mestring.
Vi har daglig kontakt med flere av samarbeidspartnerne. Hos oss har vi pasient og pårørende i fokus,  og arbeider etter prinsippet «hva er viktig for deg».

Vi har ledig 80% stilling som renholder/kjøkkenassistent sommeren, uke 28-34 2023 og mulighet for å være tilkallingsvikar ved fravær av fast personale.

Kvalifikasjoner:

 • Det er ønskelig med erfaring fra kjøkken/renholdsarbeid
 • Kjennskap til basale smittevernsrutiner
 • Du har evnen til å samarbeide med andre
 • Du må ha gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Du må være punktlig
 • Du må kunne ta ansvar
 • Du må kunne trives med mange oppgaver
 • Du må være fleksibel og løsningsorientert

Vi tilbyr:

 • Lønn i henhold til gjeldende avtaleverk
 • Egen avlønning for sykepleier-/vernepleierstudenter
 • Engasjerte og dyktige medarbeidere
 • Opplæring for nye vikarer
 • Godt arbeidsmiljø

Annet

Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag gjennom verdiene våre nysgjerrig, ærlig, raus og engasjert (NÆRE). Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noen. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige.

En jobb med mening, med mulighet til å utgjøre en forskjell – det får du hos oss!

Som arbeidstaker i kommunen blir du ansatt på de vilkår, rettigheter og plikter som følger av avtaler, reglementer og lover. Larvik kommune ser mangfold som en styrke, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at du som søker kan bli ført opp på offentlig søkerliste, selv om du har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.

Før du tiltrer må du fremvise politiattest uten merknader som har betydning for arbeidsforholdet.

Du må sende søknaden din elektronisk innen fristen via Webcruiter, og legge ved attester og vitnemål.