Detaljer

 • Bedrift
  Voss kommune
 • Søknadsfrist
  20.09.2019
 • Sted:
  VOSS
 • Stillingsfunksjon:
  Lederstilling
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  HORDALAND
 • Arbeidssted:
  Voss
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2013609
 • Se her for andre jobber fra Voss kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

REKTOR VOSS UNGDOMSSKULE

Voss ungdomsskule har 450 elevar, som er delt på 6 klassar på kvart trinn. Skulen har dyktige tilsette med høg sosial og fagleg kompetanse. Målet vårt er at alle elevane skal oppleve meistring og læring kvar dag. Skulen ligg sentralt på Voss, ved Prestegardsmoen og det fine Vangsvatnet.

Voss Ungdomsskule si leiing er samansett av rektor, 2 assisterande rektorar og kontorleiar. I tillegg har skulen 160 % merkantil ressurs og kvart trinn har ein rådgjevar som jobbar tett med trinnansvarleg.Skulen har og eigen spesialsjukepleiar.

"Vossaskulen" byggjer på kvalitetsbevisste vaksne som er opptekne av å skape gode, inkluderande og trygge skulemiljø, og ein skule der alle trekkjer i same retning. Som rektor må du kunne sjå samanhengar, sjå moglegheiter på tvers av fag og
vere ein pådrivar i endrings- og utviklingsarbeid.

DINE ANSVARSOMRÅDER:
- Vere ein synleg og tilgjengeleg leiar som motiverer til felles innsats for elevane si læring og utvikling
- Fremje arbeidsglede, sjå den enkelte medarbeidar og bidra til eit godt arbeidsmiljø
- Vere serviceinnstilt og oppteken av å skape gode tenester for brukarane
- Bidra aktivt til at skuleeigar når sine mål og intensjonar

DINE ARBEIDSOPPGÅVER:
- Pedagogisk leiing som byggjer på meistringsorientert leiing og som bidreg til å utvikle profesjonelle
læringsfellesskap
- Leie arbeidet med å utvikle eit trygt, varmt og inkluderande skule - og læringsmiljø
- Økonomi og personalansvar
- Leie og motivere dyktige tilsette og leggje til rette for fagleg utvikling
- Forvalte skulen sine ressursar på ein måte som sikrar god trivsel og læring for elevar og tilsette
- Fylgje opp kommunale og statlege føringar for grunnskuleopplæringa

DINE KVALIFIKASJONAR:
- Du har relevant høgare utdanning og solid lærar / leiarerfaring
- Du har eit moderne syn på læring og framtidsretta pedagogikk, har god innsikt i forsking på skuleleiing og evnar å
nytte denne kunnskapen i eigen praksis
- Du har gode digitale ferdigheiter
- Du er i stand til å bygge gode kollektive lag
- Rektorutdanning / leiarerfaring og personlege eigenskapar vil bli vektlagt

DINE PERSONLEGE EIGENSKAPAR:
- Du er ein synleg leiar som kan stå fram og vise retning
- Du kommuniserer godt, skapar tillit og er i stand til å bygge gode kollektive lag
- Du er i stand til å bygge gode relasjonar med elevane og dei tilsette
- Du er i stand til å ivareta tilsette, elevar og føresette godt og hensiktsmessig
- Du arbeider sjølvstendig, viser initiativ og har god arbeidskapasitet
- Du er modig, har god gjennomføringsevne og interesse for endringsarbeid
- Du har godt humør, er fleksibel og trivst med varierte oppgåver og tidvist høgt arbeidspress

ME TILBYR:
- Gode vilkår for fagleg utvikling
- Eit godt tverrfagleg samarbeid, internt og mellom grunnskulane i kommunen
- Gode forsikrings- og pensjonsordningar
- Løn etter kommunalt avtaleverk og elles tilsetjing på vanlege kommunale vilkår

Nysgjerrig?

Vi tar gjerne ei uforpliktande og fortruleg samtale om stillinga. Ta kontakt med vår rekrutteringsrådgjevarar i Human, Edvard Thormodsæter på mob. 95 88 22 99, eller Ørjan Hummelsund på mob.91 31 19 91. Du kan og kontakte Kristin H.Takvam Rekve, Leiar grunnskule, mob. 99 20 71 98 eller Frode Monsen, Kommunalsjef Oppvekst, mob. 41 12 24 32, om ønskjeleg.

Vi gjer merksame på at opplysningar om søkaren kan bli offentleggjorde sjølv om søkaren har bede om ikkje å bli ført opp på søkarlista. Dersom ønska reservasjon ikkje blir tatt omsyn til, vil søkaren bli varsla om dette før offentleg søkarliste blir laga.

Godkjend politiattest må framleggjast før tiltreding i stillinga.

 
Stillingsannonse på karriere.no
 • 70.000+ unike brukere/mnd
 • Over 75.000 CVer registrert
 • Motta alle søknader ett sted
 • Integrasjon Nav, Finn og lokalaviser
 • Annonsering i sosiale medier