Detaljer

 • Bedrift
  Larvik kommune
 • Søknadsfrist
  03.04.2020
 • Sted:
  LARVIK
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  LARVIK
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2826589
 • Se her for andre jobber fra Larvik kommune

Rektor - Hedrum ungdomsskole

I Larvik kommune er det 5298 elever i grunnskolen. Grunnskolen i Larvik er organisert i virksomhetsområde skole i tjenesteområde Oppvekst og Kvalifisering. Virksomhetsområde skole består av 10 barneskoler, 5 barne- og ungdomsskoler, 4 ungdomsskoler, Verdensmesteren (Innføringstilbud for minoritetsspråklige barn i grunnskolealder), Farris Naturskole og Newtonrom. 

Vi har fra 01.08.2020 ledig stilling som rektor ved Hedrum ungdomsskole.

Hedrum ungdomsskole har 323 elever i 4 paralleller på hvert trinn. Skolebygningen inneholder i tillegg til skolebygget en gymsal, svømmebasseng og et stort fellesrom for elever som brukes til kantine og andre sosiale aktiviteter. 

Skolens ledergruppe består av rektor og tre teamledere. Skolen har TPO-koordinator, to digitale pedagoger, en kodepedagog og rådgiver/ sosiallærer. Hedrum ungdomsskole samarbeider med Universitetet i Sørøst-Norge og er partnerskole med lærerstudenter i praksis. 

I Larvikskolen vil du finne en rød tråd i mål, strategier, innsatsområder og skoleutvikling. Hovedstrategien for progresjon i læringsutbytte og trivsel er "Tettere og tidligere på elevens læring og trivsel".

Det pedagogiske arbeidet i skolene er forankret i Kvalitet i Larvikskolen. Skoleeier har som ambisjon å være en aktiv og framoverlent skoleeier, samtidig som lærerne og skolelederne gis tillit og ansvar til å samarbeide, drøfte og utvikle god pedagogisk praksis i fellesskap. Lærere skal kunne ta ledelsen i klasserommet, ha solide faglige kvalifikasjoner og evnen til å skape gode relasjoner til elevene. Det betyr at skoleledelse og undervisningspraksis som har sterkest påvirkning på elevers læring og trivsel skal løftes fram. Skoleutviklingen skal være langsiktig, forutsigbar og i takt med tiden: "Kontinuitet og fornyelse"

Larvikskolen startet Det digitale hamskiftet i 2016 og våre elever og lærere var blant de første i Norge som fikk 1:1 nettbrett. Når skolene i år forbereder seg til å ta i bruk læreplaner, ser vi det er en stor fordel at Larvikskolen allerede har det teknologiske på plass med systemer som takler nye digitale læremidler. Kartlegging og erfaringer tyder på at lærerne og elevene i Larvik blir bedre og bedre til å bruke teknologien.

Rektor er skolens faglig leder, personalleder og har et totalt ansvar for skolens budsjett og administrasjon. Rektor er forpliktet på Larvikskolens felles satsinger og skal følge kommunale rutiner og systemer.
Vi søker etter en skoleleder som har varm interesse for elevene og høye forventninger om elevens innsats og det forventes en genuin interesse for videreutvikling av skolen.

Arbeidsoppgaver
 • Lede lærernes læring og utvikling i profesjonelle læringsfellesskap.
 • Ha oversikt over elevenes  læringsutbytte og trivsel og vurdere hvilke faktorer på skolen som påvirker resultater og trivsel i positiv retning.
 • Lede skolens videre utviklingsarbeid knyttet til innføring av ny overordnet del av læreplanverket og fagfornyelsen.
 • Forvalte skolens budsjett og øvrige ressurser strategisk for å sikre handlingsrom for med god undervisning og læring.
 • Utvikle et aktivt og godt samarbeid med elevenes foresatte.
 • Synliggjøre skolens virksomhet på en positiv måte og arbeide for et godt omdømme.
Kvalifikasjoner
 • Du har relevant høyere utdanning og skoleledererfaring.
 • Du har lederutdanning, helst master i skoleledelse. 
 • Du har lederferdigheter som påvirker elevers læring og utvikling i positiv retning.
 • Du har kompetanse innenfor virksomhetsstyring, dataanalyse, implementering og evaluering av strategier og tiltak.
 • Du har betydelig erfaring med skoleutvikling og profesjonsutvikling.
 • Personlig egnethet vektlegges.
Personlige egenskaper
 • Du har høye forventninger om elevers og ansattes læring og trivsel.
 • Du har varm interesse for alle elever.
 • Du har evne til å bygge gode relasjoner og fremme samarbeid.
 • Du er en tydelig og synlig leder med god systemforståelse.
 • Du ser viktigheten av teamarbeid og profesjonsutvikling.
 • Din lederstil preges av involvering, tydelig kommunikasjon og god gjennomføringsevne.
Vi tilbyr
 • En skoleeier med hovedfokus på å støtte og utvikle pedagogisk ledelse på skolene som virker positivt inn på elevenes læringsutbytte og trivsel.
 • Lederutvikling som styrker profesjonsfellesskapet i skolens ledergruppe i nettverk med Larvikskolenes ledergrupper.
 • Program som kvalifiserer skolens ledergrupper til å lede utviklingsarbeidet med fagfornyelsen.
 • Skolebasert kompetanseutvikling knyttet til digitale læremidler, språkopplæring, nye læreplaner og utforskende og problemløsende undervisningsmetoder.
 • Et leder- og læringsfellesskap med skoleeier og Larvikskolens 19 rektorer.
 • Mulighet for lederutvikling- og utdanning.
 • Skolebasert vurdering.
 • Lønn etter avtale/etter gjeldende tariffavtale.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Hytteforening for ansatte.
 • Bedriftsidrettslag.
 • Bedriftshelsetjeneste.

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om. Søknad sendes elektronisk innen fristen via Webcruiter. Det er obligatorisk å legge ved relevante attester og vitnemål.

Annet

Ved eventuelle interne rokkeringer kan det bli andre ledige rektorstillinger.

Ved eventuelle interne rokkeringer kan det bli andre ledige rektorstillinger.
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag. Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noe. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige. En jobb med mening. Med mulighet til å utgjøre en forskjell. Det kan vi garantere at du får hos oss.

Gyldig politiattest iht. § 10-9 i Opplæringsloven må fremlegges før tiltredelse.

Jobb i Larvikskolen.