Ledig stilling

Gjerdrum kommune

Rektor

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Gjerdrum barneskole søker en leken, positiv, modig, raus, engasjert, utviklingsorientert og tydelig rektor som vil være en aktiv pådriver for å skape en lærende og inkluderende skole for både elever og ansatte.

Vi er bare 30 minutter unna Oslo. Gjerdrum barneskole er en barneskole med ca. 300 elever, 50 ansatte og ca. 100 elever på SFO.

Skolens ledelse består av deg som rektor, tre avdelingsledere og kontorleder. Skolen har engasjerte og dyktige pedagoger som er opptatt av kvalitet i læringsarbeidet. Pedagogene er organisert i team på hvert trinn, og teamene har felles ansvar for planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning, samt felles ansvar for elevenes resultater og læring. Vi vektlegger medvirkning og arbeid med elevenes psykososiale miljø høyt. Vi vil ha gode relasjoner mellom alle parter, og et godt og trygt læringsmiljø for elevene.

På Gjerdrum barneskole er vi inkluderende, kunnskapsrike, kulturbevisste, nysgjerrige, engasjerte og rause. Skolen har høyt fokus på arbeid med grunnleggende ferdigheter, og jobber systematisk med lese- skrive- og regnestrategier. Hos oss følges hver elev opp systematisk både faglig og sosialt. Alle elever disponerer egen PC. Alle klasserom har nylig fått en oppgradering med nye digitale tavler. Vi jobber kontinuerlig opp mot LK20, hvor elevmedvirkning er et klart fokus.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede og motivere elever og ansatte til målrettet innsats for inkludering, trivsel, mestring og læring
 • Lede og motivere for et godt og utviklingsorientert skole-elev- hjem samarbeid
 • Være en trygg og inspirerende leder som evner å utvikle et godt profesjonsfellesskap i en lærende organisasjon
 • Utøve god intern administrasjon, styring, budsjettansvar og internkontroll av skolens virksomhet
 • Utøve god intern administrasjon med god prosess og prosjektstyring der ansatte gis stor mulighet for medvirkning
 • Forvalte skolens ressurser på en måte som gir størst mulig betydning og best mulig kvalitet for elevene ved skolen
 • Styrke skolens plass i lokalmiljøet i samarbeid med elever, foresatte og ansatte
 • Styrke og utvikle et godt profesjonsfellesskap innen oppvekstområdets virksomheter (Barnehager, skoler, PPT, Barnevern, Helsestasjon, Psykisk helse, Kultur og Psykososialt ressurssenter).
 • Videreutvikle skolens arbeid for et trygt og godt læringsmiljø, samt innen skolens satsingsområder

Kvalifikasjoner:

 • Du har pedagogisk og økonomisk/administrativ utdanning på masternivå
 • Du har utdanning i skoleledelse
 • Du har ledererfaring fra opplæringssektoren
 • Du har god digital kompetanse
 • Du har god kommunikasjonsferdighet, muntlig og skriftlig
 • Du har god prosjekt- og systemforståelse
 • Du har god kjennskap til relevante lover og forskrifter
 • Du har god kompetanse innen økonomi-, personaloppfølging og saksbehandling
 • Du er godt faglig oppdatert på strategisk skole- og SFO drift
 • Du er godt kjent med oppvekstreformens krav

Personlige egenskaper:

 • Du er en entusiastisk og inspirerende leder som evner å utvikle et godt profesjonsfellesskap i en lærende organisasjon
 • Du har en trygg, reflektert og tydelig lederstil med klare visjoner for læring i framtidas skole
 • Du liker å lede og evner å tilrettelegge for personalutvikling og godt utviklende arbeidsmiljø
 • Du er god på relasjoner, samarbeid og samhandling
 • Du er en god lagspiller
 • Du er aktiv, positiv, leken og en god teamdeltaker og kollega
 • Du liker kvalitetsutvikling og tenker langsiktig, strategiske og systematisk
 • Du har stor ansvarsfølelse 
 • Du har gode samarbeids-, samhandling og kommunikasjonsevner
 • Du er innovativ, fleksibel, endringsvillig og løsningsorientert

Vi tilbyr:

 • Tidlig innsats, mestring og tverrfaglig samarbeid til barns beste satses på med kommunens eget Mestringsteam
 • Oppvekst ledernettverk
 • Et trivelig arbeidsmiljø med et mangfold av elever og ansatte
 • Arbeidstakere ansettes på de vilkår som det fremgår av lover, reglement og tariffavtaler
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Godkjent politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Søknad sendes elektronisk via kommunens hjemmeside www.gjerdrum.kommune.no. Søknader som ikke leveres elektronisk, vil ikke bli tatt med i vurderingen.
Gjerdrum kommune praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i henhold til reglene i Offentlighetsloven. Dersom det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden offentliggjøres.

Bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med ved eventuelt intervju. Referanser må oppgis.