Detaljer

 • Bedrift
  Samnanger kommune
 • Søknadsfrist
  11.10.2020
 • Sted:
  Tysse
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestland
 • Arbeidssted:
  Tysse
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3180979
 • Se her for andre jobber fra Samnanger kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Reinhaldar praktisk bistand


I pleie-og omsorgtenestene i Samnanger kommune har heimetenesta  ansvar for ulike oppgåver knytt til praktisk bistand i heimen til brukarane. Heimetenesta har kontor og oppmøte på  Samnangerheimen. Heimetenesta har ledig vikariat i 50 % som reinhaldar i praktisk bistand. Vikariatet er frå 1. oktober og tom 31.12.2020 med mogligheit om forlengjing. Me har og behov for ringje vikarar som reinhaldar i praktisk bistand. Me oppfordrar menn til å søkja.

 

Arbeidaoppgåver

 • Du utfører reinhald hos heimebuande brukarar 
 • Dele ut medisin, middag og hjelpe til med personlig hygiene
 • Du er opptatt av at brukarane våre føler seg tatt vare på og respektert
 • Du har høgt fokus på etikk
 • Du arbeider systematisk
 • Du tar ansvar for eit godt arbeidsmiljø
 • Utføre arbeidsoppgavar i tråd med vedtak, og gjennomføra oppdrag i henhold til tildelt arbeidsliste
 • Ein vil få opplæring ved oppstart

Kvalifikasjonar:

 • Ynskeleg med fagbrev innan reinhald, eller erfaring innan reinhald 
  Du må ha sertifikat for bil kl. B (dette må komma fram i søknaden)
  Må kunna snakka og skriva norsk
  Det er krav om tilfredsstillande politiattest i samsvar med lovverk

Personlege eigenskapar:

 • Me ønskjer vikarar med godt humør, som er fleksible og kan samarbeida godt med andre. Det er ønskjeleg med reinhalds bakgrunn, men ikkje eit absolutt krav.

 • Personar som er intresse i å jobba med omsorgsbaserte arbeidsoppgåver, der det å kunne gjera kvardagen god for eldre, sjuke og funksjonshemma personar er i fokus, er velkommen til å søkja.

Me tilbyr:

 • Lønn, offentleg pensjon og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk
 • Me kan tilby ein variert og meningsfull arbeidskvardag.
 • Gunstig pensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring


Me ønsker eit arbeidsmiljø prega av mangfold, og at våre tilsette skal gjenspeigla befolkninga forøvrig. Me oppforda alle som er kvalifisert til å søke jobb hjå oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn eller minoritetsbakgrunn. Me legg vekt på å tilrettelegge arbeidsforholda dersom du har behov for det. 

Me gjer merksam på at søkjarlister til stillingar i kommunen er offentlege, jf. § 25 i offentleglova. Opplysningar om søkjaren kan verta gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. I slike tilfelle vil søkjaren verta varsla på førehand, slik at han/ho har moglegheit til å trekkja søknaden.

Som tilsett i Samnanger kommune vil du bli innmeldt i KLP sin pensjonsordning. KLP tilbyr pensjon, bank og forsikringstenester og er Norges største pensjonsselskap.