Detaljer


REINHALDAR OG VEDLIKEHALDSANSVARLEG

MYRKDALEN HOTEL på Voss er eit fullservice heilårshotell med driftsgrunnlag i nasjonal og internasjonal turisttrafikk og kurs/konferanse. Hotellet har 112 rom og seks F&B konsept.

Til komande vintersesong (1.desember 2020 til 29. april 2021) har Myrkdalen Hotel ei ledig stilling
som 
Reinhald og Vedlikehaldsansvarleg i hotellet sine eksterne avdelingar. Arbeidet består av dagleg reinhald i våre restaurantar og kafèar og anna forefallande arbeid

Ynskjelege kvalifikasjonar:.
• Gjerne erfaring frå reinhaldsarbeid
• Må kunne stå på ski
• Praktisk anlagt

Ynskjelege eigenskapar:
• Godt humør, positiv til utfordringar og vant med høg arbeidstempo
• Resultat- og løysingsorientert
• Kreativ og motiverande
• Må kunne jobba sjølvstendig

Me kan tilby:
• Spanande og utfordrande sesongstilling
• Personalbolig
• Gratis heiskort i Myrkdalen Fjellheisar
• Konkurransedyktige vilkår

Ytterlegare informasjon får du ved å kontakte husøkonom Britt Irene Lunde på tlf 990 22 753. 

Søknaden kan sendast til e-post: britt.lunde@myrkdalenhotel.no

Søknadsfrist: 25. oktober 2020