Detaljer

 • Bedrift
  Samnanger kommune
 • Søknadsfrist
  20.09.2020
 • Sted:
  TYSSE
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  TYSSE
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3141140
 • Se her for andre jobber fra Samnanger kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Reinhaldar

Reinhald i Samnanger kommune søkjer etter 1 reinhaldar i fast 40 % stilling. Stillinga kan kombinerast med eit vikariat på reinhald. Avdelinga har 9 tilsette og ligg under teknisk driftsavdeling. 

Arbeidet vert utført etter standard INSTA 800 og har innført rullerande teamarbeid som arbeidsmetode.

 

Arbeidsoppgåver:

 • Reinhald av bygg med kommunal verksemd
 • Følgje reinhaldsplan og vedtekne brukaravtalar 
 • Arbeida etter hygieniske og miljømessige krav og retningsliner
 • Eventuelt andre arbeidsoppgåver etter avtale med reinhaldsleiar


Kvalifikasjonar:

 • Du må ha fagbrev som reinhaldar, men relevant arbeidserfaring kan kompansera for manglande fagbrev

 • Du må ha relevant erfaring fra reinhald
 • Du må ha tilstrekkeleg munnlege og skriftlege norskkunnskapar
 • Du må kunne håndtera digitale verktøy som nettbrett og smarttelefon då dette er en del av arbeidskvardagen vår
 • Må kunne samarbeida med andre og jobbe godt i team
 • Det er ein fordel om du har førerkort for klasse B

Personlege eigenskapar

 • Open og samarbeidsvilleg med evne til å skapa gode relasjonar
 • Personleg eigeskapar vert vekta høgt


Me tilbyr:

 • Løn, offentleg pensjon og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk
 • Gunstig pensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring


Me ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre tilsette skal gjenspeigla befolkninga forøvrig. Me oppforda alle som er kvalifisert til å søke jobb hjå oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn eller minoritetsbakgrunn. Me legg vekt på å tilrettelegge arbeidsforholda dersom du har behov for det. 

Me gjer merksam på at søkjarlister til stillingar i kommunen er offentlege, jf. § 25 i offentleglova. Opplysningar om søkjaren kan verta gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. I slike tilfelle vil søkjaren verta varsla på førehand, slik at han/ho har moglegheit til å trekkja søknaden.

Som tilsett i Samnanger kommune vil du bli innmeldt i KLP sin pensjonsordning. KLP tilbyr pensjon, bank og forsikringstenester og er Norges største pensjonsselskap.

https://www.klp.no/