Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Regionsjef i Agder

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen er tilsluttet Byggenæringens Landsforening (BNL) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). EBA ledes nasjonalt av administrerende direktør Kari Sandberg og ledes lokalt av egen regionsjef. EBA er den største bransjeforeningen i BNL og har 9 lokalavdelinger i hele landet. EBA har 247 medlemmer med til sammen 25 000 ansatte. Våre medlemmer omsetter for totalt ca. 90 milliarder kroner og spenner fra landet største entreprenørbedrifter til mindre håndverksbedrifter og spesialentreprenører.

Er du den vi jakter som ny regionsjef for Entreprenørforeningen Bygg- og anlegg i Agder(EBA)?

Leder av EBA Agder kjennetegnes ved sin inspirerende, analytiske, utviklingsorienterte og gjennomføringssterke lederstil. Du har et sterkt servicefokus med en utpreget kommersiell og resultatorientert holdning. Vi tror du har erfaring fra tilsvarende krevende lederroller, gjerne fra bygg- og anleggsbransjen eller andre tilsvarende relasjonsbyggende roller i andre næringer. Som regionleder vil du arbeide til beste for medlemmene og bransjen. Du vil jobbe mot medlemsbedrifter og samarbeidspartnere i hele Agder. Det er positivt om du har kjennskap til næringen og kan kommunisere med medlemmer, myndigheter, politikere, lærlinger og andre relevante personer og organisasjoner av betydning for bygg- og anleggsnæringen.

Kvalifikasjoner:

Vi søker en person som har:

 • Ledelseserfaring
 • Relevant høyere utdanning
 • Erfaring med salg- og service, gjerne fra medlemsorganisasjoner
 • Kjennskap til organisasjonsliv og fagopplæring
 • Kunnskap, kjennskap og erfaring med nærings- og utdanningspolitikk.

Arbeidsoppgaver

Vår nye regionleder skal jobbe i et vidt spekter av oppgaver som blant annet:

 • Daglig ledelse av kontoret som innbefatter 2 ansatte i tillegg til deg selv
 • Talerør og representant for bransjen inn i politiske og offentlige arenaer, samt i media
 • Drift og kvalitetssikring av opplæringskontor og myndighetskontakt rundt lærlingeordningen.
 • Utvikle og pleie nettverk og relasjoner i NHO og ut mot våre samarbeidspartnere på arbeidstakersiden.
 • Rekruttering til bransjen på alle nivåer
 • Skolekontakt og kontakt mot fylkeskommuner.
 • Medlemsrekruttering
 • Servicekontor for bransjen innen juridiske tjenester, kurs, kompetanse og opplæring
 • m.m

For mer informasjon om stillingens innhold og arbeidsoppgaver kan du kontakte Petter Blomkvist tlf. 466 84 200 i EBA Agder, eller styreleder Jon Syrtveit tlf. 952 68 782 i EBA Agder.

Søknadsfrist: 24. mars 2019.