Regionsjef

Sjøfartsdirektoratet - Hovedkontor

Offentlige tjenester og forvaltning

Sjøfartsdirektoratet har tilsynsansvar for norskregistrerte fartøy og utenlandske fartøy som anløper norske havner. Vi har over 100 inspektører fordelt på ulike regions- og tilsynskontor langs hele kysten som hver dag jobber for å sikre liv, helse, miljø og materielle verdier om bord. .Regionssjefen skal lede vårt arbeid ved regionskontoret i Svolvær og tilsynskontorene i Harstad, Tromsø og Hammerfest. Regionen har  til sammen 17 ansatte.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede og organisere regionens arbeid og påse at regionens ressurser utnyttes best mulig
 • Gjennomføre vedtatte strategier og handlingsplaner innen ansvarsområdet, samt delta i arbeidet med å utarbeide forslag til strategier og handlingsplaner
 • Regionsjefen skal lede regionen med kunden i fokus, samtidig er det viktig å lede gjennom forståelse av god forvaltningsskikk som skaper gode veiledningssituasjoner og arena for dialog med våre kunder
 • Regionsjefen har ansvar for personalforvaltningen i regionen. Det innebærer rekruttering og ansvar for at ansatte i regionen får anledning til faglig og personlig utvikling i  et godt arbeidsmiljø
 • Regionsjefen skal også kunne utføre inspeksjoner
 • Regionsjefen er en del av ledergruppen i Avdeling for operativt tilsyn  og rapportere til underdirektør for regionene

Kvalifikasjoner:

 • Det kreves utdanning som nautiker eller maskinist tilsvarende klasse 1 (D1/M1),  eller ingeniør utdanning innen relevant fagkrets og med 5 års relevant praksis
 • Det kreves erfaring fra D1/M1 stilling om bord, eller relevant praksis fra skipsverft, rederi, maritime kontrollinstanser og lignende
 • Det er ønskelig med utdanning og eller erfaring innen ledelse
 • Den som ansattes  må kunne sikkerhetsklareres

Personlige egenskaper:

 • Du trives i rollen som leder og rådgiver, både på strategisk og operativt nivå
 • Du har utpreget samarbeids- og serviceorientert innstilling
 • Du evner å prioritere og koordinere mange oppgaver samtidig
 • Du har gode analytiske evner, er initiativrik og løsningsorientert
 • Du interesserer deg for ny teknologi, innovasjon og fremtidens løsninger
 • Du skriver og ordlegger deg på en klar og presis måte
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

Et godt fagmiljø med spennende arbeidsoppgaver. Samarbeid med kolleger med et høyt kompetansenivå i et bredt fagmiljø, noe som gir muligheter for tverrfaglig læring og utvikling.

Fleksibel arbeidstid og gode pensjons- og låneordninger i Statens pensjonskasse.

Stillingen lønnes etter kvalifikasjoner og har stillingskode 1211 seksjonssjef, brutto årslønn kr. 551 000 - 777 000 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Sjøfartsdirektoratet praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av forskjellige grunner ikke kan dokumentere en sammenhengende  yrkeskarriere. Om du melder fra at du tilhører en av disse kategoriene kan opplysningene bli brukt i statistikkformål (anonymisert). Mer info her.