Ledig stilling

Garuda Oslo AS

Regionsdirektør Entreprise, region Vest

Bemanning og rekruttering

GK er ledende totalteknisk leverandør og servicepartner. Vi sørger for at bygg fungerer optimalt gjennom hele livsløpet. Vi bidrar til energieffektive løsninger i nye, så vel som eksisterende bygninger og jobber med alt fra rådgivning og design til installasjon, drift og service. GK sin visjon er å være et klimaforbilde.

Vi i GK har det som skal til for å være en pådriver for en mer bærekraftig byggenæring. Vi har kompetansen og størrelsen, ambisjonen og evnen til å skape reell endring i vår egen virksomhet, i næringen og i samfunnet for øvrig. Vi skal strekke oss etter å ta langsiktige miljøvalg foran kortsiktig gevinst og gå i front mot en bærekraftig fremtid for generasjoner.

GK Norge AS søker Regionsdirektør Entreprise, som kan være med å bygge videre på GK sin posisjon som teknisk og totalteknisk entreprenør i regionen.

For å nå våre felles mål om en mer bærekraftig byggenæring må du i rollen som Regionsdirektør motiveres av å skape nye forretningsmuligheter i regionen, samtidig som du har egenskapene til å få folk med deg på denne reisen. Dette innebærer blant annet å videreføre og utvikle godt samarbeid på tvers av både avdelinger, fag og divisjoner, samtidig som du er tydelig og tar ansvar, og tar beslutninger, selv om det i noen tilfeller innebærer en kalkulert risiko.

Er det deg vi ser etter?

For spørsmål om stillingen, ta kontakt med vår samarbeidspartner på rekruttering, Garuda Bergen AS.

Arbeidsoppgaver:

 • Sørge for at GK lykkes med å nå sine strategiske mål
 • Eie totalresultatet for regionen - være ansvarlig for at regionen når sine mål
 • Skape lønnsom vekst og bygge posisjon iht. GK Norge sin strategi
 • Følge opp at prosjektene i regionen gjennomføres iht. plan
 • Sikre god personalledelse
 • Sørge for høyt fokus på kvalitet og HMS
 • Være en pådriver for økt konkurransekraft gjennom innkjøp og samarbeidsallianser
 • Sikre fremtidsrettet og godt tverrfaglig samarbeid

Kvalifikasjoner:

 • Master i ingeniørfag eller ingeniør / fagskoleingeniør
 • Bransje- og ledererfaring
 • Prosjektledererfaring fra nybyggprosjekter
 • Kommersiell og økonomisk forståelse

Personlige egenskaper:

Som leder evner du å motivere dine ansatte, du skaper resultater gjennom andre og setter tydelige mål og prioriteringer. Du skaper gode samarbeidsforhold og relasjoner på tvers, og evner å skape konkrete resultater fra en satt strategi. 

Det er viktig at du kan identifisere deg med våre verdier; inkluderende, nysgjerrig og ansvarlig (INA).

Vi tilbyr:

 • Stor påvirkningskraft i et selskap i vekst
 • Svært variert arbeidshverdag
 • Del av et større team som vet å dra nytte av hverandres kompetanse med et godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktig lønn og gode ordninger
 • Utviklingsmuligheter 

Vi kan tilby en stilling der du kan sette ditt fotavtrykk i en organisasjon med store ambisjoner for fremtiden. Vi vil endre klimaavtrykket til byggenæringen og vi vil gjøre det med de aller beste medarbeiderne! Hos oss får du muligheten til å gjøre en forskjell.