Ledig stilling

Utlendingsdirektoratet

Regelverksutvikling i UDI

Offentlig forvaltning

Vil du jobbe med regelverksutvikling i Utlendingsdirektoratet (UDI) sammen med dyktige og engasjerte kollegaer i et tverrfaglig miljø? Vi har en ledig stilling som kan passe for deg.

Regelverksenheten har ansvar for å samordne UDIs strategiske arbeid med regelverket. Dette innebærer blant annet å bidra til at UDI gir gode faglige innspill til utviklingen av lover, forskrifter og instrukser, og vurdere konsekvensene av foreslåtte regelverksendringer. Vi utreder juridiske problemstillinger og samordner UDIs høringsinnspill i tett samarbeid med dyktige medarbeidere fra ulike fagmiljøer i direktoratet. Vi deltar også i tverretatlig samarbeid. Regelverksenheten har i tillegg et ansvar for å koordinere arbeidet med særlige sårbare grupper som barn, ofre for menneskehandel og ofre for vold i nære relasjoner. Dette arbeidet ivaretas av koordinatorer i enheten som har dette oppdraget som en del av sin portefølje. Regelverksenheten har også et særlig ansvar for å formidle korrekt og brukervennlig informasjon om regelverk og praksis på utlendings-, statsborger, og mottaksfeltet på en regelverksportal - UDI regelverk.

Vi er 17 medarbeidere i enheten og en del av området Styring og regelverk i UDI. I tillegg til arbeid med regelverksutvikling har Styring og regelverk ansvar for budsjett, økonomi, innkjøp, virksomhetsstyring, internasjonalt samarbeid, statistikk og analyse. For tiden består Styring og regelverk av rundt 90 ansatte fordelt på seks enheter. 

Arbeidsoppgaver:

 • Generelt regelverksarbeid, herunder høringer, rapportering og arbeid med retningslinjer
 • Koordinering og samordning av prosesser
 • Utredning av juridiske problemstillinger og kvalitetssikring
 • Veilednings- og opplæringsvirksomhet

I utgangspunktet vil stillingens oppgaver være knyttet til regelverket på beskyttelse og/eller statsborgerskap, men medarbeidere i enheten forventes å være fleksible og bidra på ulike porteføljer etter behov.

Kvalifikasjoner:

 • Master i rettsvitenskap/Juridisk embetseksamen
 • Erfaring med regelverksarbeid og regelteknikk
 • Erfaring med å koordinere prosesser og prosjekter
 • Meget god fremstillingsevne, både muntlig og skriftlig
 • Kompetanse i utlendingsrett og god kjennskap til utlendingsforvaltningen vil bli vektlagt

Det vil være en fordel med kompetanse på asylfeltet eller statsborgerfeltet, samt erfaring med tilrettelegging av regelverk for digitalisering av saksbehandling.

Vitnemål må legges inn i portalen sammen med søknaden, vi oppfordrer til å bruke vitnemålsportalen.no. Har du utdanning fra utlandet, må utdanningen være godkjent av NOKUT.  

Personlige egenskaper:

 • Du samarbeider godt med kollegaer, også på tvers av fagfelt
 • Du er effektiv, strukturert, fleksibel og kvalitetsbevisst
 • Du tenker helhetlig og tar initiativ utenfor tildelte oppgaver
 • Du er interessert i forbedringer og en effektiv forvaltning
 • Du har god rolleforståelse og generell samfunnsinnsikt

Det legges stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr:

 • En virksomhet med et av Norges viktigste samfunnsoppdrag som er preget av høy faglig kompetanse, stort engasjement og dyktige medarbeidere
 • Spennende og utfordrende oppgaver i et tverrfaglig og kompetent fagmiljø
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Nye flotte lokaler på Helsfyr (https://valleforalle.no/valleview/)
 • Mulighet for å jobbe delvis hjemmefra
 • Svært god kantine og egen kaffebar med ansattpriser
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Gode lånemuligheter og en av Norges beste pensjonsordninger gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364) i lønnsspennet kr 604 400 – 765 600 brutto pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det vil bli trukket 2 prosent innskudd til Statens pensjonskasse fra lønnen.

Utlendingsdirektoratet er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, «hull i CV», nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

I samsvar med offentleglova kan en søker bli offentliggjort selv om hen har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet.

Ta kontakt med seksjonssjef, Ina Knarvik Hørnes, dersom du ønsker mer informasjon om stillingen.