Ledig stilling

Handelsbanken

Redovisningsspecialist till Handelsbanken Group Accounting

Bank

Några ord om Group Accounting

Avdelningen ingår organisatoriskt i Group Finance. Vi har ansvaret för och upprättar koncernredovisning samt bankens externa kvartals- och årsbokslut. Avdelningen har också ansvaret för regelefterlevnad av tillämpliga redovisningsregler i koncern och moderbolag, samt agerar internkonsult i redovisningsfrågor till övriga enheter i koncernen.

Till avdelningen söker vi en erfaren redovisningsspecialist som ska ingå i gruppen av redovisningsexperter.

Din roll

Du ska tillsammans med bankens övriga redovisningsexpertis bland annat ansvara för:

  • Rådgivning/bollplank inom redovisningsområdet till koncernens olika ekonomifunktioner.
  • Informera om och medverka till efterlevandet av koncernens redovisningsprinciper.
  • Löpande följa regelverksutvecklingen på redovisningsområdet och göra konsekvensanalyser och utredningar för Handelsbankenkoncernens räkning.
  • Medverka vid implementeringen av nya redovisningsregler i koncernen.

Arbetet bedrivs stundtals med stora frihetsgrader varför sökandes erfarenhet och kompetens till vissa delar påverkar arbetsuppgifterna.

Din profil

Du bör ha ekonomisk examen från högskola/universitet eller motsvarande, analytisk förmåga samt initiativrikedom. Sökande skall ha stort intresse för redovisnings- och regelverksfrågor och ha goda kunskaper inom IFRS. Du ska ha flera års erfarenhet från revisionsbyrå eller från ekonomifunktion, gärna i ett finansiellt företag. God kunskap i engelska, i skrift och tal, är nödvändig. Arbetsuppgifterna innebär i stor utsträckning skriftlig dokumentation och avrapportering, vilket innebär att god stilistisk förmåga värdesätts högt. En drivande och positiv attityd samt god kommunikation och samarbetsförmåga med gruppen och inom organisationen är en förutsättning.

Om Handelsbanken

Handelsbanken är en långsiktig och engagerad arbetsgivare. Vår starka värdegrund bygger på tilltro och respekt för individen och genomsyrar hela vår företagskultur. Hos oss får du ett stort eget ansvar och stora befogenheter att fatta egna beslut, samtidigt som vår verksamhet bygger på samarbete och att vi stöttar varandra. Våra skilda kompetenser och erfarenheter gör att vi alla kan bidra till vår verksamhet med olika perspektiv.

Vi har en stark tro på våra medarbetare och uppmuntrar egna initiativ, förmågan att tänka tvärt om och att söka innovativa lösningar. När våra medarbetare utvecklas, utvecklas banken.

Välkommen med din ansökan!