Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Norsk rikskringkasting AS

Redaksjonsleder PR og publikum

Radio- og TV-selskaper

Redaksjonsleder PR og publikum har det overordnede ansvar for den daglige driften og faglige kvaliteten på enhetens leveranser. Redaksjonsleder bidrar i utviklingen og realisering av avdelingens egen strategi og har personalansvar for enhetens medarbeidere. Redaksjonsleder skal sikre gode arbeidsrutiner i hverdagen, avklare forventninger og tilrettelegge for et godt samarbeid mellom medarbeiderne i hele avdelingen.

Ledere i NRK:
-Viser retning
-Gir tillit og utfordrer
-Mobiliserer og sikrer gjennomføring

Du søker med CV'en din, det er ikke behov for å legge inn søknadstekst.

Det er kun faste medarbeidere internt i Marked og kommunikasjon som kan søke på denne stillingen.

Arbeidsoppgaver:

 • Overordnet fag- og kvalitetsansvar for alle leveranser fra eget område. Redaksjonsleder er ansvarlig overfor prosjekteier i NRK. Bidrar med sparring og godkjenning underveis i prosjektarbeid. 
 • Ansvar for faglig utvikling. Redaksjonsleder skal stimulere til nye løsninger innen fagområdet og utvikle nye leveranser, metoder og kompetanse som svarer til de behov NRK til enhver tid har. Bidra til å omsette strategiske oppgaver til ny praksis og driftsoppgaver. 
 • Ansvar for god drift av enheten. Herunder sette gode rammer for gjennomføring av fag- og driftsoppgaver, legge til rette for god arbeidsflyt på tvers av enhetene og sikre riktig bemanning, dimensjonering og ressursbruk. 
 • I samarbeid med Teamledere, ansvar for rett bemanning og dimensjonering av strategiske prosjekter. 
 • Ansvar for at den enkelte medarbeider har riktig og oppdatert kompetanse, trives og utvikler seg. 

Kvalifikasjoner:

 • God kunnskap om og forståelse for NRKs oppdrag, rolle og verdier.  
 • Oppdatert på medieutvikling og mediebruk.   
 • Oppdatert på den faglige utviklingen og nye muligheter innen kommunikasjon og markedsføring. 
 • Erfaring med ledelse av folk og/eller prosjekter
 • Forståelse og innsikt i samtlige fagområder i avdelingen. 
 • Erfaring med å utvikle / sette kunnskap og læring i system.

Personlige egenskaper:

 • Du liker å jobbe strategisk og å omskape visjon til gjennomførbar strategi.
 • Du deltar i kontinuerlig faglig utvikling og viser ekspertise innenfor eget fagfelt.
 • Du utvikler mennesker gjennom delegering og veiledning. og fremmer karriereutvikling.
 • Du er metodisk og systematisk, planlegger godt, og fordeler ressurser effektivt.
 • Du samarbeider godt med andre, deler kunnskap, erfaringer og informasjon og støtter andre for å nå mål.
 • Du forstår organisasjonens uformelle regler og samarbeider godt med andre avdelinger for å få ting gjort.