Ledig stilling

Folkehelseinstituttet

Rådgivere økonomistyring

Forskning og utvikling

Folkehelseinstituttet har ledig 1-2 faste stillinger som rådgiver innen økonomistyring i område for Helsedata og digitalisering.

Helsedata og digitalisering er ett av seks fagområder ved Folkehelseinstituttet, og har avdelinger i Oslo, Bergen, Trondheim og Tynset. Området forvalter, drifter og utvikler infrastruktur for kunnskap. For å utføre disse oppgavene har vi ansatte med forsknings- og/eller forvaltningsekspertise på helseregistre, befolkningsbaserte helseundersøkelser, biobank, legemiddelstatistikk, IT, e-helse og digitalisering. Området har et særskilt ansvar for å oppfylle krav og forventninger om digitalisering av de tjenestene og infrastrukturen som instituttet forvalter og skal levere til brukere. I tillegg gjennomfører området forskning.

Stillingene inkluderer et bredt spekter av oppgaver innen økonomi- og leverandøroppfølging. Gode samarbeidsevner og evne til å jobbe systematisk vil være avgjørende for å lykkes i stillingen. Stillingene ligger organisatorisk i avdeling for virksomhetsstyring i den sentrale staben i FHI. Den sentrale staben består av fem avdelinger som ivaretar prosesser innen styring, HR, økonomi, jus og eiendomsforvaltning. I avdeling for virksomhetsstyring vil stillingen være en del av et større team som jobber med økonomistyring, budsjettprosess og planarbeid. 

Vi søker parallelt etter en ansvarlig områdeøkonom. Målet er at disse stillingene samlet skal styrke og videreutvikle økonomioppfølgingen i området.

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning på mastergradsnivå innen økonomi
 • Nyutdannede kan søke
 • Relevant erfaring fra arbeid med økonomi kan kompensere for kravet om utdanning
 • God kompetanse i Word, Excel og Powerpoint er nødvendig
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk er nødvendig
 • Kjennskap til SAP og Unit4 ERP er en fordel
 • Noe kjennskap til offentlig virksomhet og forvaltning er en fordel
 • Noe erfaring med økonomistyring av prosjekter er en fordel
 • Interesse for, og god kompetanse i, digitale løsninger og administrative IT systemer er en fordel

Personlige egenskaper:

Vi søker en strukturert, nøyaktig og effektiv medarbeider som liker å jobbe i team.

 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og har evne til å fange opp og løse løpende problemstillinger
 • Du tåler hektiske perioder, og har evne til å stå på og beholde roen når det er mange oppgaver som må løses
 • Du er analytisk, setter deg raskt inn i komplekse saker og ser sammenhenger
 • Du tar initiativ til å løse problemer og utfordringer, forstår hva som forventes, og leverer gode resultater

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb i et institutt med stor faglig bredde og høy kompetanse
 • Varierte arbeidsoppgaver og gode muligheter for læring
 • Svært hyggelige kollegaer og et godt arbeidsmiljø som er preget av samarbeid og engasjement
 • Stilling som rådgiver og lønn etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger, som f. eks. trening i arbeidstiden
 • Lokalene våre er i stor grad moderne og inndelt i både landskap og mindre kontorer, og med møterom som gir gode muligheter for samarbeid