Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Rådgiver Trafikk-/ruteplanlegging Seksjon kollektiv og mobilitet

Sektor for Samferdsel, miljø og mobilitet overtar fra 2020 ansvaret for fylkesveiene fra Statens vegvesen. Sektoren får en stor og variert oppgaveportefølje, inkludert det operative ansvaret for bygging, vedlikehold, drift og forvaltning av fylkesveiene, ansvar for kollektivtrafikk og skoleskyss, og tilrettelegging for alle trafikantgrupper. Sektorområdet vil vektlegge grønn omstilling, som i høy grad handler om endrede vaner, innovasjon og vilje til å prøve ut nye teknologier og nye måter å organisere samfunnet på.

Seksjonen for kollektivtrafikk og mobilitet skal ta en offensiv rolle i utvikling av grønn mobilitet i Vestfold og Telemark fylkeskommune når det gjelder tilbud til innbyggerne, utvikling av materiell, smarte ITS- systemer og innovative kontraktsformer. Seksjonen skal følge opp de politiske ambisjonene om å dreie mobiliteten i en smartere og mer bærekraftig retning. Seksjonen skal også være en profesjonell kontraktspart overfor de selskapene som blir kontrahert.  

Arbeidsoppgaver

Overordnet trafikkplanlegging.
Detaljert ruteplanlegging.
Drift- og vedlikehold av rutedatabase.
Innkjøp/anbud.
Kundekontakt og oppfølging av kundehenvendelser.
Håndtering av trafikkdata, analyse og statistikk.
Ajourføring og kontroll av produksjonstall.


Se på fremtidige transportformer og løsninger, MAAS, bestillingstransport og være en drivkraft for innovasjon.
Kontakt mot fylkeskommune, kommuner, skoler, Statens Vegvesen og andre interessenter.
Prosjektarbeid.
Andre oppgaver i sektor for Samferdsel, miljø og mobilitet.Kvalifikasjoner

Erfaring med logistikk og/eller trafikk-/ruteplanlegging- 
Utdanning innen Ingeniør, fagbrev logistikk og/eller fagbrev IKT.
Annen relevant utdannelse og/eller erfaring kan kompensere for formell utdannelse.
Ferdigheter innen anvendelse av geografiske informasjonssystemer.
Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter.

Generelt gode IKT-kunnskaper, lærevillig og kjapp med nye dataverktøy.


Personlige egenskaper

Vi søker deg som innehar gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter. Du er serviceinnstilt med forståelse av å sette kunden i sentrum, generelt gode IKT-kunnskaper, er lærevillig og kjapp med nye dataverktøy, er hardtarbeidende og står-på-når-det-trengs.

Du er resultatorientert, initiativrik, fremtidsrettet og omstillingsdyktig.

Vi tilbyr

Som ansatt i Team mobilitetstjenester vil du være med å drifte og videreutvikle og utvikle lovpålagt skoleskyss og lokalt rutegående kollektivtilbud. Gjennom systematisk trafikkplanlegging, eierskap til rutemodell og oppfølging av iverksatte kontrakter skal du som ansatt oppleve at din arbeidsinnsats bidrar til et kollektivtilbud som utvikles i takt med fylkeskommunens mål – å bli et foretrukket reisemiddelvalg for regionens innbyggere.

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste jf Offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentliggjøring må du begrunne i søknaden. Dersom ditt ønske ikke innvilges, varsler vi deg om dette. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke.